Dátum: 26.05.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Literárny Lučenec 2020

23.07.2020
Celoslovenská literárna súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia, próza, termín zaslania prác je do 6. 10. 2020

Vyhlasovateľ súťaže, Novohradská knižnica v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja, vyhlasuje celoslovenskú literárnu súťaž vo vlastnej tvorbe, poézia, próza.

Zásady súťaže: Vekové kategórie súťaže
I. Kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií
II. Kategória: stredné školy
III. Kategória: dospelí
IV. Kategória: národnostné menšiny

1. Literárne formy súťaže

 • Poézia
 • Próza

  2. Súťažné práce nesmú byť zaslané do iných súťaží, t. j. musia byť pôvodné a doteraz nezverejnené, nesmú byť prevzaté a kopírované z akýchkoľvek zdrojov.
  3. Práce žiadame zasielať v 3 papierových kópiách, ako aj e-mail poštou s uvedením:
  •  názov práce, meno autora, bydlisko - adresa, kontaktné číslo/email adresa
  • u žiakov základných a stredných škôl: názov práce, meno autora, adresa školy, ročník/vek autora, meno príslušného pedagóga, kontaktný údaj školy a autora (viď príloha 1. – návratka)
  4. Maximálny rozsah prác: Poézia: 3 – 5 básní. Próza: 1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4 5. Písomné príspevky späť nezasielame ani na vyžiadanie.
  6. Súťažné práce hodnotí odborná porota.
  7. Termín zaslania prác je do 6. 10. 2020 na kontakt:

Novohradská knižnica
Adresa: J. Kármána 2
984 01 Lučenec
Tel.: +421 47/4326369, 4511932
Mail:

8. Termín vyhlásenia víťazov : 24. 11. 2020 Historická budova RADNICE, Dr. Herza 240/1

  Podrobnejšie informácie: Mgr. Monika Šatarová, www. nklc.sk

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Hlavný partner.

               

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri