Dátum: 30.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárne Košice Jána Štiavnického 2014

26.02.2014
Vyhlásenie XIX. ročníka literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického pre mladých začínajúcich autorov, práce zasielajte do 31. 3. 2014.

Knižnica pre mládež mesta Košice v spolupráci s Mestom Košice, Inštitútom slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove a Katedrou Slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach vyhlasujú XIX. ročník literárnej súťaže Literárne Košice Jána Štiavnického pre žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií.

Témy pre aktuálny ročník súťaže sú nasledovné: 

  • Troll v trolejbuse
  • Moja mama je z Venuše a otec z Marsu
  • Celkom sa mi poplietol jazyk

Súťažné práce vo forme poézie, alebo prózy na zvolenú tému je potrebné odoslať v elektronickej verzii najneskôr do 31.marca 2014 na adresu:

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže v jednotlivých kategóriách (próza, poézia) bude prebiehať v rámci osláv – Dni Mesta Košice v utorok 6.mája 2014 o 10.00 hod. v LitParku, pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice na Kukučínovej 2, Košice.
V Košiciach, 26. 2. 2014

Propozície súťaže

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri