Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárne Košice 2021 - výsledky

06.05.2021
Súťaž Literárne Košice 2021 má svojich víťazov a ocenených. Porota hodnotila rekordných 486 literárnych prác v poézii aj próze a rozhodla sa oceniť až 66 z nich. Hodnotiace slová porotcov si môžete vypočuť aj cez youtube kanál..
Knižnica pre mládež mesta Košice začiatkom roka vyhlásila 26. ročník súťaže pre mladých autorov. Témy, Najmilšie miesto na svete, Môj dedko vypil elixír mladosti a Čarovná kolobežka, boli zjavne veľmi inšpiratívne, pretože dostali až 468 prác, 283 v próze a 185 vo veršoch.
Do súťaže sa už zvyčajne zapojili aj školy a žiaci z okolia Košíc a tiež iných miest. Práce pre knižnicu ohodnotila erudovaná porota v zložení Marián Andričík a Markéta Andričíková z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Ján Gavura a Peter Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá okrem hlavných cien, v každej téme a literárnom druhu, udelila nejedno ocenenie navyše. To poukazuje na to, že tých dobrých prác bolo opäť o čosi viac. A miesto osemnástich cien ich nakoniec bolo až šesťdesiatšesť.  
Výsledky súťaže knižnica vzhľadom na opatrenia vyhlásila online a hodnotenie ročníka je dostupné na webovej stránke knižnice.
Z ocenených prác následne zostaví zborník, ktorý bude dostupný na jej webovej stránke.  

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri