Dátum: 29.03.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárna Villa Zerna 2016

18.11.2015
3. ročník literárnej súťaže, uzávierka 28. február 2016

 Obec Horné Srnie, Obecná knižnica v Hornom Srní a literárny klub PoeMa v Hornom Srní vyhlasuje

 

3. ročník literárnej súťaže
Literárna Villa Zerna 2016

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner:
Poézia/próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:
Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora

Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx. doc, txt)

Vo všetkých prácach je potrebné uviesť:
meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce je potrebné poslať e-mailom:
Alebo poštou na adresu:
OÚ Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

Obálku prosíme označiť v ľavom dolnom rohu: literárna súťaž „VILLA ZERNA 2016“.
Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník
  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
  • študenti SŠ
  • dospelí

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2016. Účastníci budú pozvaní písomne, poprípade mailom.
Uzávierka súťaže je 28. február 2016.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri