Dátum: 20.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárna Villa Zerna 2014

03.02.2014
1.ročník literárnej súťaže, uzávierka súťaže: 30. apríl 2014

Obec Horné Srnie a literárny klub PoeMa v Hornom Srní vyhlasuje
1. ročník literárnej súťaže

Literárna Villa Zerna 2014

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner:
Poézia/próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:  
Poézia - maximálne 3 práce od jedného autora
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce je 5 strán
Vo všetkých prácach je potrebné uviesť:
meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník

Práce je potrebné poslať e-mailom:  
     Alebo poštou na adresu:
     OÚ Horné Srnie
     Družstevná 430/1
     914 42 Horné Srnie

Obálku prosíme označiť v ľavom dolnom rohu: literárna súťaž „VILLA ZERNA 2014“.
Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník     
  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
  • študenti SŠ
  • dospelí

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci jún 2014. Účastníci budú pozvaní písomne, poprípade mailom.
Uzávierka súťaže je  30. apríl 2014.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri