Dátum: 25.02.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárna jar Ondreja Čiliaka

18.01.2016
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza vyhlasuje 13. ročník literárnej súťaže, uzávierka: 10. 3. 2016

Hornonitrianska knižnica v Prievidzi v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Prievidza vyhlasuje 13. ročník literárnej súťaže "Literárna jar Ondreja Čiliaka" v písaní poézie i prózy. Súťaž je určená pre mladších /8 – 10 rokov/ i  starších žiakov /11 – 15 rokov/. Každý účastník súťaže môže zaslať 3 – 5 vlastných básní alebo 1 – 3 prozaické útvary v rozsahu najviac 5 strán v dvoch exemplároch.
Téma: ľubovoľná.
Každý, kto sa zapojí do súťaže,  prinesie – doručí práce do Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi na Záhradnícku ul. 21 do 10. marca 2016.
Tešíme sa na všetky práce.

Pozvánka

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri