Dátum: 30.05.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Krídla Ivana Laučíka

27.04.2015
33. ročník literárnej súťaže začínajúcich autorov. Uzávierka: 15. máj 2015.

Žilinský samosprávny kraj
Liptovská knižnica G. F. Belopotockého v Liptovskom Mikuláši

a
Mesto Liptovský Mikuláš

v y h l a s u j ú

33. ročník
literárnej súťaže začínajúcich autorov
alebo
Krídla Ivana Laučíka

 • Súťaží sa v kategóriách poézia, próza. Počet cien a čestných uznaní určí porota.
 • Súťažné príspevky musia byť pôvodné a doposiaľ nepublikované.
 • V jednotlivých kategóriách je potrebné odovzdať 3 – 10 básní a 1 – 3 kratšie prozaické útvary alebo úryvky z dlhších próz.
 • Súťažné príspevky v 5 exemplároch doručte (poštou a zároveň aj e-mailom) na adresu knižnice najneskôr do 15. mája 2015.
  Nezabudnite uviesť svoje meno a priezvisko, vek, presnú adresu, e-maila číslo telefónu.
  Účastník súťaže musí mať najmenej 15 rokov, horná hranica veku nie je obmedzená.
  Za začínajúceho považujeme autora, ktorý ešte nevydal samostatné literárne dielo.
 • Odbornú porotu menuje vyhlasovateľ súťaže. Zverejní výsledky súťaže a ocenených autorov.
 • Súťažné príspevky sa nevracajú. Ich zaslanie do súťaže sa považuje za súhlas so zverejnením.
  Knižnica bude publikovať ukážky najlepších prác v almanachu Výhonky, prípadne v iných dokumentoch.

Mgr. Marcela Feriančeková, v.r.
riaditeľka knižnice
_________________________________________________________________________________________

Liptovská knižnica G. F. Belopotockého, Štúrova č. 56, 031 80 Liptovský Mikuláš
č. t. 044/5526216, e-mail:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri