Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Knižný dar pre knižnice

21.03.2005
Publikácia "Nové trendy vo fyzike"

Autor knihy a CD ROM-u
"Nové trendy vo fyzike" (New trends in physics)

¼ubomír Vlček
ponúka publikáciu a CD ROM knižniciam ako dar.

Skrátená verzia publikácie je voľne prístupná na internetovej adrese:
www.vlcek.euweb.cz

V prípade záujmu sa obráťte na 
PaedDr. Gabriela Timková
Štátna vedecká knižnica  Košice
Tel.: 055/622 2601
timkova@svkk.sk

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri