Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Knižničné a informačné štúdiá v Prešove akreditované

15.03.2005
Katedra slovakistiky a odborovej didaktiky Fakulty humanitných a prírodných vied PU v Prešove dostala oznam o akreditácii odboru knižničné a informačné štúdiá

Knižničné a informačné štúdiá
(3- ročné bakalárske štúdium)

získali akreditáciu

na Katedre slovakistiky a odborovej didaktiky
Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

V školskom roku 2005/2006
sa otvára len jeho externá forma (kvôli časovej tiesni).

Prijímacie skúšky budú pravdepodobne pozostávať:

  •  zo slovenského jazyka a literatúry (gymnaziálne učivo)
  • z náuky o spoločnosti (kultúrny rozhľad)
Záujemci môžu podávať prihlášky do 31.03.2005.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri