Dátum: 22.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Knižnice pre udržateľnú budúcnosť

05.06.2024
Politika Európskej únie významne vplýva aj na prácu knižníc v rámci celej Európy. Knižnice vo svojich programoch a aktivitách zohľadňujú a reflektujú priority politík a smerovania EÚ, ako je napr. zameranie na ekológiu, zvyšovanie digitálnych zručností obyvateľov a podpora demokracie.

Na druhej strane môžu mať knižnice zároveň prospech z prístupu k finančným mechanizmom, zdrojom a nástrojom EÚ. Nezabúdajme, že prepojenie našich vlastných aktivít s prioritami politiky EÚ nám môže pomôcť aj pri zlepšení komunikácie s miestnymi tvorcami politík ako aj zainteresovanými stranami. Komunikovanie spoločnej vízie európskeho knižničného sektora posilní našu pozíciu a má potenciál zosieťovať naše spoločné úsilie!
Tento manifest sa stáva nástrojom, ktorý je k dispozícii knižničným združeniam, knižniciam a knižnično-informačným pracovníkom v celej Európskej únii a slúži najmä na advokáciu našich záujmov.
Slovenský preklad Manifestu - Knižnice pre udržateľnú budúcnosť pre knižnice ako aj všetkých pracovníkov a pracovníčky knižníc pripravil Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (národný asociovaný člen IFLA a plnoprávny člen EBLIDA).

Tento Manifest v celom svojom rozsahu podporuje a jeho ciele sa bude snažiť presadzovať aj Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.
Oboznámte sa s jeho obsahom, zdieľajte ho, prípadne pracujte s textom v prospech knižníc, knihovníkov a knihovníctva v celej Európe. Jeho víziu majme na pamäti aj v sobotu 8. júna 2024 pri voľbách do Európskeho parlamentu, pretože od jeho zloženia záleží ako sa nám podarí naplniť jeho ciele.

Manifest - Knižnice pre udržateľnú budúcnosť (slovenský preklad - pdf)

 

Manifesto - Libraries for a Sustainable Future  (rôzne jazykové mutácie - web)


Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri