Dátum: 02.06.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Knižnica má nový web

03.01.2023
Nová webstránka Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra vo Zvolene

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra má nové webové sídlo na doméne www.kskls.sk, ktoré je plnohodnotným vstupom do webového prostredia knižnice s jednoduchou a prehľadnou navigáciou, miestom prístupu k online katalógu, informáciám o službách a novinkách. Webové sídlo má responzívny dizajn, takže sa stránka prispôsobuje zobrazovanej ploche monitoru, tabletu alebo smartfónu.

Knižnica prispôsobila vzhľad webového sídla tak, aby boli dostupné informácie na webových stránkach aj ľuďom so zrakovým postihnutím podľa metodiky Blind Friendly s responzívnou grafikou pre mobily a tablety. Aktualizovala CSS štýl softvéru, čím zabezpečila prístupnosť webového sídla podľa vyhlášky č. 78/2020 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy a podľa WCAG 2.1. Stránky webového sídla majú valídny kód podľa štandardov W3C konzorcia a podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe. Zmenila sa grafika a funkcionalita webového sídla, optimalizovalo sa pre webové vyhľadávače (SEO), pre systém Android a iOS. Podkladom na spracovanie nového designu bolo testovanie aktuálneho webu formou rozhovorov s používateľmi knižnice, ktoré realizovali zamestnanci knižnice.

Je určené všetkým vekovým kategóriám používateľov služieb knižnice, ktorí využívajú webové sídlo na vstup do on-line katalógov, vyhľadávanie a spracovanie informácií pre potreby ďalšieho vzdelávania, tvorby študijných prác, na on-line komunikáciu s používateľmi a návštevníkmi, ale aj knižnicami všetkých typov SR.

NOVÚ WEBOVÚ STRÁNKU KNIŽNICE Z VEREJNÝCH ZDROJOV PODPORIL FOND NA PODPORU UMENIA, HLAVNÝ PARTNER PROJEKTU

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri