Dátum: 25.02.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Kniha ako spoločník

19.12.2022
Kniha môže byť dobrým spoločníkom ako na ceste k vzdelaniu, tak pre chvíle oddychu. Knižnica pre mládež mesta Košice má knižných spoločníkov vo svojich policiach tisíce. Napriek tomu sa snaží nakupovať ich pravidelne.
Kniha môže byť dobrým spoločníkom ako na ceste k vzdelaniu, tak pre chvíle oddychu. Knižnica pre mládež mesta Košice má knižných spoločníkov vo svojich policiach tisíce. Napriek tomu sa však pri každej príležitosti snaží využívať rôzne projekty, aby ich mohla pre svojich čitateľov zaobstarať ešte viac.  

Projekt Kniha ako spoločník obohatil knižný fond pre deti a tínedžerov o 1.884 nových kníh  

Cieľovou skupinou nákupu knižného fondu prostredníctvom projektu Kniha ako spoločník boli deti a mládež. „Máme zaregistrovaných viac ako 15.000 mladých čitateľov. Preto je pre nás viac ako potrebné tento knižný fond, zameraný práve na túto skupinu čitateľov vo veku do 15 rokov, nielen starostlivo vyberať, ale aj pravidelne a v dostatočnom množstve dopĺňať,“ hovorí vedúci knižnično-informačných služieb Ján Šimko s tým, že okrem toho, že knihy slúžia na požičiavanie, denne s nimi pracujú aj knihovníčky v rámci vzdelávacích či zábavných podujatí knižnice. „Posledné naše čísla hovoria, že podujatí sa u nás uskutočnilo v tomto roku už 2.357 a knižnicu navštívilo do 190.000 detí, čo naozaj nie je málo. Okrem toho je nákup nových kníh cestou ako dokážeme čitateľov oslovovať a tiež im dávať dôvod, aby sa k nám vracali.“

Vedenie knižnice je v obnove knižničného fondu vo všetkých pobočkách dôsledné. „Keďže nám vlastné zdroje požiadavky na nákup kníh nevedia pokryť, využívame každú možnosť ako sa k financiám dostať inde. Aktuálne sa nám podaril za týmto účelom napísať projekt Kniha ako spoločník. Získali sme tak podporu od Fondu na podporu umenia vo výške 15.000 € a spolu sme do kníh investovali so spoluúčasťou 16.717,04 €. Pribudlo nám do políc 1.884. kusov nových kníh,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice s tým, že nechce byť neskromná a hoci sa úprimne teší každému jednému euru, vie, že by knižnica potrebovala ešte viac. „Naša mestská knižnica je rozsahom a počtom čitateľov porovnateľná alebo aj prevyšujúca v číslach i veľké krajské knižnice. Čísla nepustia, devätnásť pobočiek a vysoký počet čitateľov si jednoducho žiada svoje. Ak chceme, aby sa k jednotlivých titulom dostali naozaj všetci, ako čitatelia školských, tak tých mimoškolských pobočiek, musíme nakupovať z každého titulu viac kusov. Aj preto pri celkom peknom čísle spomínaných 1.884 kníh je to len 188 knižných titulov.“ 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri