Dátum: 19.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

JAŠÍKOVE KYSUCE

31.05.2016
Vyhlásenie 48. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže, uzávierka: 15. 10. 2016

Organizátori:
Spolok slovenských spisovateľov
Literárny fond SR
Žilinský samosprávny kraj
Kysucká knižnica v Čadci
Kysucká kultúrna nadácia
Hlavný partner: Fond na podporu umenia

Vyhlasujú:
Celoslovenskú literárnu súťaž JAŠÍKOVE KYSUCE
autorskú súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte svoju tvorbu knižne nepublikovali. 

Súťažné príspevky budú postupne uverejňované na webových stránkach www.jasikovekysuce.sk v poradí, v akom budú prichádzať. Vyjadrovať sa k nim bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. Svojimi názormi na tú-ktorú prózu môžu súťaž obohatiť aj čitatelia týchto webových stránok prostredníctvom e-mailovej pošty. Príspevky nezasielame späť ani na vyžiadanie.

Termín uzávierky:
Súťaž bude uzatvorená 15. októbra 2016. Súťažné prózy, ktoré budú knižnici doručené po uzávierke, nebudú zaradené do súťaže. Vyhodnotenie literárnej súťaže sa uskutoční 1. decembra 2016.

Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť autori do 35 rokov svojimi krátkymi prózami. Zašlú ich elektronickou poštou na e-mail: . Súťažné príspevky je potrebné dodávať v elektronickej forme vo formátoch MS Word (doc.) alebo Open Office. Bitmapový dokument, ktorý bol vytvorený napr. skenovaním rukopisu alebo hárok s ručne písaným obsahom sa nepovažujú za relevantný textový podklad. Každý súťažiaci môže zaslať maximálne dve samostatné poviedky, ktorých textový rozsah nepresiahne 10 strán normalizovaného formátu A4.
K súťažným príspevkom je potrebné pripojiť i stručný životopis, miesto bydliska, vek, a kontaktné údaje (adresu, telefónne číslo, e-mail). Meno, miesto bydliska a vek bude pri finalistoch vybraných odbornou porotou zverejnené v zborníku súťažných prác. Tým, že ich súťažiaci zašle spolu so súťažnými prácami, dáva organizátorom povolenie zverejniť ich na webových stránkach, prípadne v zborníku vybraných prác.
Na vlastnú žiadosť autora môžu byť jeho práce zverejnené pod pseudonymom. V tom prípade jeho vlastné meno bude použité iba pre potreby spojené s organizáciou súťaže: (prezenčná listina, diplom a iné.) V prípade, že autor má záujem komunikovať s ostatnými súťažiacimi, môžeme mu na požiadanie zverejniť e-mailovú adresu.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri