Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

26.05.2015
21. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby, uzávierka: 20. október 2015

 

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

vyhlasuje 21. ročník

literárnej súťaže z vlastnej tvorby

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

Kategórie:

I. poézia
II. próza

Vekové kategórie:

1. Žiaci ZŠ
2. Študenti SŠ a VŠ
3. Dospelí

Podmienky: Súťaž je určená pre autorov amatérov

Súťažné práce v 3 exemplároch musia byť napísané na stroji, resp. PC

Rozsah prác:

Poézia – minimálne 2, maximálne 5 básní
Próza – najviac 2 prozaické útvary v rozsahu max. 3 strán

Za každou prácou je potrebné uviesť : Meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, tel. u žiakov a študentov aj adresu školy a  ročník

Uzávierka súťaže: 20. október 2015

Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.
Súťažné práce sa nevracajú.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2015 v Banskej Štiavnici. Ocenených autorov oboznámime s výsledkami poštou, resp. e-mailom.

Súťažné práce zasielajte poštou na adresu:
Mestská knižnica, Nám. sv. Trojice 3, 969 01 Banská Štiavnica
(tel.045/2909035)
Jolana Šamová, Križovatka 7, 969 01 Banská Štiavnica (tel.045/6911502, 0908028847, 0948022907)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri