Dátum: 26.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

INŠPIRÁCIE SPOD SITNA

12.10.2016
22. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby, uzávierka 11. 11. 2016

ŽIVENA – Spolok slovenských žien v Banskej Štiavnici
vyhlasuje 22. ročník literárnej súťaže z vlastnej tvorby
INŠPIRÁCIE SPOD SITNA
s témou
„Stopy minulosti...“

Kategórie

I. poézia
II. próza

Vekové kategórie
1. Žiaci ZŠ
2. Študenti SŠ a VŠ
3. Dospelí

Podmienky: Súťaž je určená pre autorov amatérov. Súťažné práce musia byť napísané na PC alebo stroji a zaslané na e-mail: , alebo na adresu: RenataTaligová, Zvonová 22, 96901 B. Štiavnica

Za každou prácou treba uviesť meno a priezvisko, vek, adresa školy alebo adresa bydliska!
Porota určí v každej kategórii prvé tri miesta, zároveň si vyhradzuje právo neudeliť jednu z cien.
Vyhodnotenie súťaže bude v mesiaci november 2016, výsledky budú zverejnené na FB-stránke: Živena Banská Štiavnica, ocenení autori budú kontaktovaní.

Rozsah prác: POÉZIA – minimálne 2, maximálne 5 básní PRÓZA – práca v rozsahu maximálne 5 strán
Uzávierka súťaže: 11. 11. 2016

Na všetky práce sa teší odborná porota!

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri