Dátum: 27.02.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Grant Nadácie pre deti Slovenska

15.01.2021
Bezpečne v komunite, bezpečne doma.
Predkladanie žiadostí: do 31. 1. 2021

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje 6. ročník grantového programu "Bezpečne v komunite - bezpečne doma".

Program je zameraný na podporu projektov (žiadostí), ktoré majú súvis s podporou a vytváraním bezpečného prostredia pre deti v rodinách, školách a komunitách. 

Cieľom programu je podpora vytvárania bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí v rodinách, školách, komunitách:

• podpora vytvárania zmysluplného a bezpečného prostredia pre deti a mladých ľudí

• rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu detí a dospelých

• zapájanie detí a mladých ľudí aj do procesu plánovania a tvorby zmysluplného a bezpečného prostredia na princípe participatívneho plánovania

Cieľovými skupinami grantového programu sú:

• deti a mladí ľudia do 30 rokov (bežná populácia, so špecifickými potrebami, v krízovej situácii)

• dospelí, ktorí sú pre život detí dôležití (rodičia, vychovávatelia, učitelia, komunita)

Všetky informácie: https://www.nds.sk/vsetky-clanky/vyhlasujeme-6-rocnik-grantoveho-programu-bezpecne-v-komunite-bezpecne-doma/ 


Kontakt:

Nadácia pre deti Slovenska
GP Bezpečne v komunite – bezpečne doma
Heydukova 3, 811 08 Bratislava

Tel.: 02 – 52 63 64 71
Web: https://www.nds.sk/ 
Projektový manažér: Lucia Skokanová, lucias@nds.sk, 0911 702 660

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri