Dátum: 15.05.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Elixír duševného zdravia

22.04.2021
Nové knihy vždy potešia - knižnicu aj jej čitateľov

Projekt s názvom „Elixír duševného zdravia“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia v roku 2020 Zemplínskej knižnici v Trebišove  sumou 20 000 €. Tento projekt bol podporený s nulovým spolufinancovaním.

Projektové finančné prostriedky knižnica vyčerpala do 31. marca 2021 a z pridelenej dotácie zakúpila spolu 1 489 knižničných jednotiek, z ktorých bolo 557 exemplárov krásnej literatúry pre dospelých, 659 exemplárov odbornej literatúry pre dospelých, 242 exemplárov krásnej literatúry pre deti a mládež a  31 exemplárov odbornej literatúry pre  deti a mládež.

Touto dotáciou knižnica rozšírila svoju ponuku knižničného fondu o ďalšie hodnotné tituly slovenských a zahraničných autorov pre všetkých svojich čitateľov.

V mene knižnice a jej čitateľov ďakujeme FPU za pridelenú dotáciu a vždy ústretovú komunikáciu.

Tešíme sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu!

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri