Dátum: 26.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

CYRILOMETODIÁDA

16.01.2013
regionálne kolo záujmových a prezentačných aktivít s korunováciou Kráľa čitateľov a Kráľa pisateľov Novohradskej knižnice

Logo Novohradskej knižnice a Banskobystrického samosprávneho kraja

    Vyhlasovateľ súťaže: Novohradská knižnica, J. Kármána č.2, 984 01 Lučenec, Dom Matice slovenskej Lučenec, Novohradské múzeum  a galéria v Lučenci, Štátny archív Lučenec

Termín súťaže: január – apríl 2013

Harmonogram súťaže: súťaž má dve kolá: regionálne a krajské

Regionálne kolo: slávnostné vyhodnotenie regionálnych víťazov, apríl 2013 – Novohradská knižnica

Krajské kolo: víťazi regionálneho kola postupujú do krajského kola súťaže, ktorého slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční v mesiaci jún 2013 na Krajskom festivale záujmových a prezentačných aktivít – Cyrilometodiáda za účasti predsedu BBSK vo Zvolene

Veková kategória súťažiacich:

  • Kráľ čitateľov  do 15 rokov
  • Kráľ pisateľov  do 15 rokov

Poslanie súťaže: Kráľ pisateľov

Poslaním súťaže je podporovať, rozvíjať a prezentovať literárnu tvorbu mladej generácie regiónu. Podporovať a oceňovať prácu s písaným slovom v duchu odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli reč a písmo a položili kultúrne základy slovenského národa. Posilňovať hrdosť a národné povedomie mladých ľudí.

Kritériá výberu Kráľa pisateľov: Literárne práce pisatelia/školské zariadenia zašlú do Novohradskej knižnice, J. Kármána č. 2, 984 01 Lučenec v termíne do: 20. 04. 2013 na adresu: sluzby@nklc.sk, ekonomika@nklc.sk

v počte kópií 1 ks. Jeden pisateľ zašle najviac 2 ks práce. Odborná komisia ich následne posúdi a vyhodnotí. Víťazi postupujú do krajského kola.

Poslanie súťaže: Kráľ čitateľov

Poslaním súťaže je podporovať a rozvíjať čitateľské aktivity mladej generácie. Ocenenie najaktívnejšieho čitateľa knižnice v duchu odkazu sv. Cyrila a Metoda, ktorí na naše územie priniesli reč a písmo, čím položili základy pre rozvoj kultúry a vzdelanosti slovenského národa. Motivovať mladú generáciu k čítaniu, posilňovať ich vzdelanostnú a kultúrnu úroveň.

Kritériá výberu Kráľa čitateľov: najviac prečítaných kníh zaevidovaných prezenčne/absenčne z fondu Novohradskej knižnice v termíne do: 20. 04. 2013. Víťazi postupujú do krajského kola.

Novohradská knižnica vám vopred ďakuje za zapojenie sa a účasť v projekte Cyrilometodiáda. Želáme vám veľa úspechov.

PhDr., Mgr. Daša Filčíková, riaditeľka NK

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri