Dátum: 20.03.2023
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Cena ministerky kultúry za rok 2022

03.02.2023
Prihlasovanie: 28. 2. 2023 / 20. 3. 2023

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia, kreatívneho priemyslu, kultúrneho dedičstva a audiovízie vyhlasuje v súlade s článkom 4 a článkom 5 Štatútu ceny ministerky výzvu na predkladanie návrhov na laureátov a laureátky Ceny ministerky kultúry Slovenskej republiky za rok 2022.

Všetky informácie a formuláre na webe MK SR (web)

Písomné návrhy na laureátov a laureátky sa môžu posielať v troch kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti umenia (divadlo, tanec, hudba, literatúra, vizuálne umenie, audiovízia, kultúrny a kreatívny priemysel), Návrhy do 20. 3. 2023.
b) cena za výnimočný prínos inštitúcií v oblasti kultúrneho dedičstva alebo kultúrno-osvetovej činnosti (najmä múzeá/galérie, knižnice, kultúrno-osvetové zariadenia), Návrhy do 28. 2. 2023.
c) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti kultúry. Návrhy do 20. 3. 2023.

Ceny ministerky kultúry SR sa udelia v roku 2023 na prelome leta a jesene.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri