Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Ako dosiahnuť zmenu? Spoločné stanovisko SAK + SSK - výzva všetkým knižniciam a pracovníkom knižníc na pripomienkovanie

10.05.2005 - SSK+SAK
Profesijné združenia SAK a SSK vyzývajú všetkých riaditeľov a pracovníkov knižníc, aby najneskôr do 11.5.2005 poslali svoje zásadné pripomienky k návrhu novely zákona č. 553/2003 o odmeňovaní ... Potrebujeme Vašu pomoc a spolu 500 kolektívnych alebo individuálnych pripomienok, aby sme presadili náš záujem !!!
Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov

vyzývajú

všetkých riaditeľov a pracovníkov knižníc
,
aby najneskôr do 11.5.2005
poslali svoje zásadné pripomienky
k návrhu novely zákona č. 553/2003 o odmeňovaní

niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme.

Uverejňujeme pre Vás na stiahnutie spoločné stanovisko
Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov
,
z ktorého môžete pri svojich zásadných pripomienkach vychádzať.

V zmysle Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov
na rokovanie vlády je za tzv. hromadnú pripomienku v prípade
legislatívnych materiálov považovaná pripomienka,
s ktorou sa stotožnilo 500 a viac fyzických a právnických osôb.

Z uvedeného dôvodu Vás prosíme o zasielanie Vašej pripomienky
nielen za celý kolektív zamestnancov knižnice, ale podľa možnosti aj
individuálnymi pracovníkmi z ich e-mailových adries.
V prípade pripomienky za celý kolektív pracovníkov knižnice
je nutné všetkých pracovníkov v závere pripomienky vymenovať.

Vaše zásadné pripomienky prosíme adresovať
do 11. 5. 2005
predkladateľovi návrhu zákona
ruzickova@employment.gov.sk
(MPaSV SR)

a kópiu
Vašej mailovej správy prosíme zaslať
na adresu presedníčky Spolku slovenských knihovníkov
Ing. Silvia Stasselová,
stassel@svf.stuba.sk

Pripomienkové konanie
ktorým sa navrhuje z pôsobnosti zákona o odmeňovaní vypustiť obce,
vyššie územné celky, ako aj rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie
v ich pôsobnosti (okrem škôl a školských zariadení)
nájdete na tejto internetovej adrese


Ďakujeme všetkým knižniciam, ktoré už svoje právo pripomienkovať využili,
a vyzývame všetky ostatné knižnice k činu, aby sme naplnili potrebný počet
zásadných pripomienok v počte 500 !!!

Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka SSK
PhDr. Daniela Gondová, predsedníčka SAK

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri