Dátum: 20.04.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Aj v roku 2021 môžete venovať 2% Spolku slovenských knihovníkov a knižnic

23.02.2021
Ďakujeme za podporu!Vážené kolegyne a kolegovia, knihovníci, priaznivci knižníc,

vážení používatelia portálu InfoLib,


V roku 2021 sa opäť uchádzame o Vašu podporu
prostredníctvom 2% z Vašich zaplatených daní

Vaša podpora bude slúžiť najmä na zabezpečenie fungovania
celoslovenského knihovníckeho portálu InfoLib,
ktorý pre Vás sprístupňuje Spolok slovenských knihovníkov a knižníc (SSKK) už 17 rokov
a na podporu aktivít SSKK

KOĽKO PERCENT MÔŽEM POUKÁZAŤ?
Som fyzická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %.
Som fyzická osoba a vykonávam dobrovoľnícku činnosť
Poukazujem podiel vo výške 3 %, ak som v súvisiacom zdaňovacom období vykonával/a dobrovoľnícku činnosť najmenej 40 hodín a predložím o tom písomné potvrdenie.
Písomné potvrdenie potvrdzujúce dobrovoľnícku činnosť obsahuje informácie o trvaní, rozsahu, obsahu dobrovoľníckej činnosti spolu s písomným hodnotením dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie vydá prijímateľ dobrovoľníckej činnosti na žiadosť dobrovoľníka.
Som právnická osoba
Poukazujem podiel vo výške 2 %, ak môj podnik v súvisiacom zdaňovacom období daroval finančné prostriedky najmenej vo výške, ktorá zodpovedá 0,5 % zaplatenej dane subjektívne určeným daňovníkom (nemôžu byť založení/zriadení na podnikanie) na verejnoprospešné účely. V opačnom prípade poukazujem podiel iba vo výške 1 %.
KOMU MÔŽEM PODIEL ZAPLATENEJ DANE POUKÁZAŤ?
Prijímateľom môže byť iba verejnoprávna nezisková organizácia zapísaná v zozname prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
SSKK sa nachádza v zozname prijímateľov - Notársky centrálny register určených právnických osôb (web)  

********************************************************************************************
Postup:
1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 € (3% z Vašej zaplatenej dane môžete darovať akejkoľvek registrovanej organizácii, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/ organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali).
2. Stiahnite si Vyhlásenie, do ktorého vpíšte sumu, ktorá zodpovedá 2% (resp. 3%) Vašej dane.
3.Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane (v prípade 3% aj Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti), doručte do 30. 4. 2021 (alebo v zmysle nových usmernení vlády do dvoch mesiacov od skončenia pandémie) na príslušný daňový úrad (adresu nájdete na: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost )
Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.
Tlačivá na stiahnutie a bližšie informácie nájdete aj na webovej stránke
https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/
alebo
www.rozhodni.sk

Údaje o prijímateľovi

Názov: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Právna forma: občianske združenie
IČO/SID: 00178594
DIČ: 2020795678
Sídlo: Michalská 1, 816 14 Bratislava

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň,
ktorá pomôže udržiavať portál InfoLib a podporí aktivity SSKK pre knihovníkov a knižnice

Predsedníčka SSKK a členovia celoslovenského výboru SSKK

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri