Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

!! Polročné prechodné obdobie - nezabudnite zosúladiť získavanie osobných údajov so stanovisom Úradu na ochranu osobných údajov

10.05.2005
Dňom 1. mája 2005 začalo plynúť polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého sú všetky knižnice Knižničného systému SR povinné zosúladiť s týmto stanoviskom získavanie a spracúvanie osobných údajov vo svojich informačných systémoch pre potreby poskytovania knižnično-informačných služieb.

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky informoval Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky o vydaní Záväzného stanoviska Úradu na ochranu osobných údajov č. 1/2005 z 1. mája 2005 o stanovení rozsahu osobných údajov čitateľov, resp. ich zákonných zástupcov, ktoré môžu získavať a spracúvať subjekty tvoriace knižničný systém na účely poskytnutia knižnično-informačných služieb.

Podľa § 6 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je stanovisko úradu záväzné.

Záväzné stanovisko nadobudlo účinnosť dňom 1. mája 2005 a týmto dňom začalo plynúť polročné prechodné obdobie, v rámci ktorého všetky knižnice Knižničného systému SR povinné zosúladiť s týmto stanoviskom získavanie a spracúvanie osobných údajov vo svojich informačných systémoch pre potreby poskytovania knižnično-informačných služieb.

ZÁVÄZNÉ STANOVISKO

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri