Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

10. ročník literárnej súťaže Villa Zerna 2023

03.01.2023
Poézia/Próza – tematicky voľné

LK PoeMa v Hornom Srní, Obecná knižnica v Hornom Srní a Obecný úrad v Hornom Srní
vyhlasujú 10. ročník literárnej súťaže Villa Zerna 2023

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.
Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné
Počet prihlásených prác:
Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora,(vo formáte docx, doc, txt)
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany
(normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)
Vo všetkých prácach je potrebne uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce je potrebné poslať e-mailom na:
poemahornesrnie@gmail.com 

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:
1. Žiaci ZŠ 3. - 5. ročník
2. Žiaci ZŠ 6. - 9. ročník
3. Študenti SŠ
4. Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiacoch máj - jún 2023. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom.
Uzávierka súťaže: 20. marec 2023

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri