Dátum: 28.05.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

INFOS 2017 – výzva pre prednášateľov. Ústredná téma: Transformácia knižníc a výzvy 4. priemyselnej revolúcie

07.03.2017
Srdečne pozývame všetkých záujemcov o prednesenie odborného príspevku na 39. medzinárodnom informatickom sympóziu INFOS 2017 so zaujímavými odbormými témami. Termín prihlasovania odborných príspevkov prostredníctvom online formulára: do 10. marca 2017.


Srdečne pozývame všetkých záujemcov
o prednesenie odborného príspevku na sympóziu

infos_logo2017_zelene_150.jpg

39. medzinárodné informatické sympózium
o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie


25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum SAV – Stará Lesná, Vysoké Tatry


Ústredná téma:
TRANSFORMÁCIA KNIŽNÍC A VÝZVY 4. PRIEMYSELNEJ REVOLÚCIE


Odborné témy:

 • Aktuálne trendy a výzvy pre knihovníctvo
 • 4. priemyselná revolúcia v knižniciach
 • Inovatívne projekty pamäťových a fondových inštitúcií
 • Služby knižníc pre modernú spoločnosť
 • V knižnici má / má mať prvé miesto človek
 • Knižnice a knihovníctvo podľa mladých profesionálov
 • Iné témy

Podrobný popis tematických blokov INFOS 2017 na stiahnutie

Dôležité termíny:
Termín na zaslanie elektronickej prihlášky príspevku: 10. marec 2017
Oznámenie o prijatí príspevku: 15. marec 2017
Termín zaslania plného textu príspevku: 15. apríl 2017

Elektronická prihláška odborného príspevku online

Ústrednú tému a odborné témy sympózia INFOS 2017 pripravili:
Mgr. Tomáš Fiala
Ing. Alojz Androvič, PhD.
Ing. Silvia Stasselová
PhDr. Daniela Birová
Mgr. Jitka Kmeťová
Bc. Dana Karulová (redakcia ITLib)
Mgr. Eva Vašková (redakcia ITLib)

ORGANIZAČNÝ GARANT sympózia INFOS 2017:
Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka
Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
Mgr. Jitka Kmeťová, podpredsedníčka SSKK,

ODBORNÝ GARANT sympózia INFOS 2017
Ing. Alojz Androvič, PhD., podpredseda SSKK,
Mgr. Tomáš Fiala, Univerzitná knižnica v Bratislave,

Tešíme sa na Vašu účasť na sympóziu INFOS 2017!

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri