Dátum: 28.05.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Škultétyho rečňovanky

17.05.2016
XXV. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných a študentov stredných škôl v SR, uzávierka súťaže: 30. jún 2016

 XXV. ročník celoslovenskej súťaže vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov základných  a  študentov stredných škôl v SR, uzávierka súťaže:  30. jún 2016

Propozície

Uzávierka súťaže: 30. jún 2016

Práce posielajte na adresu:
Hontiansko-novohradská knižnica A. H. Škultétyho Veľký Krtíš
Nám. A. H. Škultétyho 5
990 01 Veľký Krtíš

Vyhodnotenie súťaže: Všetci súťažiaci budú o výsledkoch súťaže oboznámení do 31. 9. 2016. Oceneným autorom pošleme osobitné pozvánky. Predpokladaný termín slávnostného vyhodnotenia je 21. október 2016.
Informácie: Mgr. Danka Šagiová, tel. 047/4830223, e-mail:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri