Dátum: 17.06.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Literárna VillaZerna 2015

31.12.2014
2. ročník literárnej súťaže, uzávierka: 28. február 2015

Logo súťaže Villazerna 2015 

Obec Horné Srnie, Obecná knižnica v Hornom Srní a literárny klub PoeMa v Hornom Srní vyhlasuje

2. ročník literárnej súťaže
Literárna VillaZerna 2015

Podmienky súťaže:
Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ a dospelí zo Slovenska.

Súťažný žáner:
Poézia/próza – tematicky voľné

Počet prihlásených prác:
Poézia - maximálne 3 práce od jedného autora
Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany (normostrana = 1800 znakov vrátane medzier = približne: Times New Roman alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie)

Vo všetkých prácach je potrebné uviesť:
meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presná adresa, e-mail, č. tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

Práce je potrebné poslať e-mailom:
Alebo poštou na adresu:
OÚ Horné Srnie
Družstevná 430/1
914 42 Horné Srnie

Obálku prosíme označiť v ľavom dolnom rohu: literárna súťaž „VILLA ZERNA 2015“.

Súťaží sa v 4 vekových kategóriách :

  • žiaci ZŠ 3. – 5. ročník
  • žiaci ZŠ 6. – 9. ročník
  • študenti SŠ
  • dospelí

Vyhodnotenie súťaže:
Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty.
Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci apríl 2015. Účastníci budú pozvaní písomne, poprípade mailom.
Uzávierka súťaže je 28. február 2015.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri