Dátum: 24.07.2024
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Organizačný výbor

Logo INFOS 2015

Logo Ministerstva kultúry SR

Organizačný výbor


Hlavný organizačný garant sympózia INFOS 2015:

Ing. Silvia Stasselová,
predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
členka Rady vlády SR pre kultúru,
vedúca Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU, Bratislava,
02/59274494, 0904 694 094,


Odborní garanti sympózia INFOS 2015:

Ing. Alojz Androvič, CSc., podpredseda Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
riaditeľ Úseku elektronizácie a integrácie Univerzitnej knižnice v Bratislave,
02/20466221,

Mgr. Tomáš Fiala, vedúci Odboru digitalizácie UKB, Univerzitná knižnica v Bratislave,
02/20466122,


Organizačné zabezpečenie prednášateľov sympózia INFOS 2015:

Mgr. Jitka Kmeťová, podpredsedníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
riaditeľka Slovenskej ekonomickej knižnice Ekonomickej univerzity v Bratislave,
02/67291150,


Organizačné zabezpečenie vystavovateľov sympózia INFOS 2015:

PhDr. Daniela Birová, šéfredaktorka portálu InfoLib,
vedúca projektovej kancelárie, Centrum vedecko-technických informácií SR,
02/69253 136, 0918 888 694,


Technické zabezpečenie sympózia INFOS 2015:

Mgr. Norbert Végh, člen výboru PK SSKK Prešovského kraja,
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči,
053/2451205, 0918 484 106,


Úhrady účastníckych poplatkov v hotovosti pri registrácii sympózia INFOS 2015,
úhrady členských poplatkov Spolku slovenských knihovníkov a knižníc:

Marta Weissová, tajomníčka Spolku slovenských knihovníkov a knižníc,
0905 758 099,


Registrácia účastníkov sympózie INFOS 2015 na mieste konania:

Mgr. Lenka Čechvalová, členka výboru PK SSKK BA, Staromestská knižnica v Bratislave
02/547 737 32,  
Katarína Kajková, Mestská knižnica v Bratislave 
0915 162 104,   


Webová stránka sympózia INFOS 2015:

Janka Némethyová, administrátorka celoslovenského portálu InfoLib,
Centrum vedecko-technických informácií SR,
02/69253 199, janka.nemethyova@cvtisr.sk


Grafická úprava zborníka zo sympózia INFOS 2015:

Mgr. Henrieta Gábrišová, členka celoslovenského výboru SSKK,
vedúca Oddelenia metodiky Univerzitnej knižnice v Bratislave,
02/20466525,

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri