Dátum: 24.07.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2014

05.02.2014
VI. ročník literárnej súťaže, uzávierka: 30. apríla 2014

Mesto – Mestský úrad Hanušovce nad Topľou,
Školský úrad Hanušovce nad Topľou,
Vlastivedné múzeum v Hanušovciach  nad Topľou
vyhlasujú  VI. ročník  literárnej súťaže

IHNÁTOVE  HANUŠOVCE  2014

Podmienky  súťaže:

 • súťaž je neanonymná, účastník musí mať najmenej 10 rokov – horná veková hranica je neobmedzená, Slovenská republika
 • prijaté budú len vlastné práce, ktoré neboli doteraz nikde publikované, písané po slovensky
 • počet prihlásených prác: od jedného autora minimálne 2 a maximálne 4 práce, písané na PC / alebo strojom, formát A4 (spolu max. 15 strán)
 • práce  v 4 kópiách na obálke označené: IHNÁTOVE HANUŠOVCE 2014 posielať do 30. apríla 2014
  poštou na adresu:
  Mestský úrad Hanušovce nad Topľou
  organizačné oddelenie – referát kultúry, športu a podnikateľskej činnosti
  Mierová 333/3
  094 31 Hanušovce nad Topľou

  a tiež zaslať e-mailom: , info na tel. č.: 0902 970 853 
  v sprievodnom liste – v záhlaví každého súťažného textu má byť uvedené:
  AUTOR: Meno a priezvisko, dátum narodenia, presná adresa aj s PSČ, telefón, e - mail.
  U žiakov a študentov uviesť: triedu / ročník, školu, a presnú adresu školy.
 • Súťažné žánre:
  POÉZIA: tematicky voľné
  PRÓZA:  tematicky voľné
  PUBLICISTIKA: tematicky voľné
 • Súťažné kategórie – súťaží sa v troch vekových kategóriách:
  I.  žiaci základných škôl
  II. študenti stredných škôl
  III. dospelí
 • Vyhodnotenie súťaže:
  – práce v literár. súťaži posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže,
  – porota určí počet cien a počet čestných uznaní,
  – uzávierka súťažných príspevkov je do 30. apríla 2014,
  – slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v predbežnom termíne: september 2014,
  – prostredníctvom záväznej prihlášky budú účastníci prizvaní len ocenení / prípadná zmena termínu bude zúčastneným včas oznámená /

               

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri