Dátum: 20.06.2024
 • Tlačiť stránku
 • Archívny InfoLib
 •  
 •  
 • rss

Spät

Krajská pobočka SSKK Trnavského kraja

06.02.2014

 Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Michalská 1, 816 14 Bratislava, Slovenská republika

 

Predsedníčka KP SSKK – Trnava na obdobie 2014 –2018

Martinkovičová Zuzana, PhDr., Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Rázusová 1, 918 20 Trnava
033/5511782 kl. 11
 

Členovia výboru

Soukupová Katarína, Mgr., Záhorská knižnica v Senici, soukupova@zahorskakniznica@eu
Laczová Helena, Mgr., Žitnoostrovská knižnica v Dunajskej Strede,  
Brliťová
Jana, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,
Danková Miriam, Mgr., Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave,  
Dolníková Emília, Mgr. Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, 
Jakubáčová Benjamína, seniorka,   

            Adresár členov výboru KP SSKK na stiahnutie

 

Uskutočnené podujatia

2019

Novozvolený výbor KP SSK si na svojom prvom stretnutí 17. januára zvolil predsedníčku a navrhol plán aktivít a spolupráce na rok 2019.

PLÁN 2019

Noc s Andersenom  – 29. 3. 2019
Medzinárodné podujatie pre deti, ktorého koordinátorom bol SSKK. Zúčastňujú sa ho už roky najmä verejné knižnice.

          Vzdelávanie knihovníkov
Fantázia čítania 
- odborný seminár a workshop v rámci Dní detskej knihy

Letná burza kníh – 17. - 21 júna 2019 v Knižnici JF v Trnave

Odborná exkurzia
V tomto roku bude exkurzia na Slovensku. Návrh je vybrať sa do  Bratislavy a navštíviť napr. Cvernovku, Goetheho inštitút, Univerzitnú knižnicu, knižnicu SNM, prípad. SNG

Stretnutie členov

 • Odborná prednáška
 • Divadelné predstavenie
 • Neformálne posedenieMiesto: Divadlo Jána Palárika v Trnave

2018

Konferencia KP SSK –- 7. 12. 2018
Exkurzia vo Viedni –- 19. 9. 2018
Firemná kultúra a proklientský prístup v knižnici - 24. 5. 2018
Letná burza kníh –- 25. 29. 6. 2018
Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 13, č. 1 
Bulletin KP SSKK Trnava. Roč. 13, č. 2  

2017
O čítaní a nečítaní – odborný seminár pre pracovníkov knižníc, 24. 5. 2017 
Odborná exkurzia do knižníc Komárna, 20. 9. 2017

2016
Na exkurzii v Baťovom meste – 14. 9. 2016
Správa o činnosti Krajskej pobočky SSKK za rok 2016 

2015
Celoslovenské otvorenie TSK 2015 – 23. 3. 2015
Správa o činnosti Krajskej pobočky SSKK za rok 2015

2014
Plán činnosti na rok 2014
Krajská pobočka SSKK Trnava usporiadala odbornú exkurziu do Národnej Széchényiho knižnice v Budapešti. Správa z exkurzie, fotogaléria – 17. 9. 2014
Správa o činnosti Krajskej pobočky SSKK za rok 2014 
Letná burza kníh 2014 – 23. 6. – 4. 7. 2014

2013
Správa o činnosti KP SSKK za rok 2013

2012
Rande s národnou knižnicou v Prahe 

2011
Knižničné a informačné služby v Žiline – 21. 9. 2011

Firemná kultúra v knižniciach – odborný seminár pre pracovníkov knižníc, 20. 6. 2011

Júnová burza kníh, 9. – 11. 6. 2011 – v čitárni knižnice. Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava sa podieľala ako spoluorganizátor. Proti pôvodnému plánu sa uskutočnili dve významné zmeny. Pre daždivé počasie v predchádzajúcich dňoch nebolo možné vyniesť burzu do záhrady – premoknutý a podmočený trávnik, a trvanie burzy sa predĺžilo o sobotnajšie hodiny. Výsledok bol uspokojivý.

Týždeň slovenských knižníc – slávnostné otvorenie v Trnave

2010
Vianočné stretnutie – 2. 12. 2010 

Knižničné a informačné služby v Brne – exkurzia 22. 9. 2010

Májová burza kníh

Zvládanie stresu pri práci s používateľmi 

2009 
Konferencia Krajskej pobočky SSK Trnava

Knihovnícky deň – 23. 6. 2009

Krajská pobočka SSK oceňovala  

2008

Vianočné stretnutie knihovníkov 
Tak ako po iné roky aj v tomto sa stretli členovia krajskej pobočky, aby spolu ukončili kalendárny rok 2008 a hľadali inšpirácie na budúci rok.  Stretnutie sa uskutočnilo v historickej budove v "Schneidrovom dome" v Trnave, v ktorej je umiestnené hudobné oddelenie Knižnice JF v  Trnave.
Členskú schôdzu otvorila a správu o činnosti predniesla PhDr. Emília Díteová, predsedníčka pobočky. O hospodárení v roku 2008 informovala Mgr. Zuzana Martinkovičová. V ďalšej časti predniesla predsedníčka informácie zo zasadnutia predsedníctva SSK. Každý člen dostal bulletin o  činnosti KP SSK v roku 2008. Súčasťou stretnutia bol aj koncert hudobného telesa Dixieland pri ZUŠ M. Schneidra-Trnavského v Trnave.

Septembrová burza kníh – 19. – 20. septembra 2008
Pre veľký ohlas sme v spolupráci s Knižnicou JF v Trnave zopakovali burzu kníh. Návštevníci mali možnosť vyberať si asi z 1500 knižných titulov, ktoré pochádzali zo súkromných zbierok členov Spolku a z nevyužitých darov Knižnice JF a Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity. Knihy sa predávali za symbolickú cenu 10,- SKK (0,33 EUR). Burzu počas oboch dní navštívilo asi 500 záujemcov a takmer každý odchádzal s knižným úlovkom. Výťažok bude venovaný na aktivity knižnice pre deti a na vzdelávanie členov KP SSK.

Exkurzia do košických knižníc – Poznávací výlet do metropoly východného Slovenska, do Košíc, sa uskutočnil 5. - 6. septembra 2008. Navštívili sme kolegov v knižnici Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika a v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach. Večer sme absolvovali prechádzku za historickými pamiatkami mesta a zúčastnili sme sa predstavení na pešej zóne v rámci Festivalu divadiel strednej Európy. Cestou sme sa zastavili na hrade Krásna Hôrka.

Letná burza kníh, 20. – 21. júna 2008
KP SSK v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave pripravila pre  milovníkov kníh letnú burzu. V príjemnom letnom počasí v záhrade knižnice burzu navštívilo asi 300 záujemcov, ktorí si kúpili 540 knižných titulov. Finančný výťažok bol rozdelný medzi Spolok a knižnicu.

Libriáda – knižný salón 2008, 27. – 28. marca 2008
Prezentácia činnosti Spolku slovenských knihovníkov a Krajskej počky SSK na Libriáde vo vlastnom stánku

2007 

Vianočné stretnutie a členská schôdza – Vianočné stretnutie členov KP SSK v Trnave má už svoju niekoľkoročnú tradíciu. Členovia spolku sa stretajú, aby hodnotili uplynulý rok a  pripravili návrhy činnosti na rok budúci.
Aj v tomto roku to bolo tak. Slávnostné stretnutie sme začali návštevou divadelného predstavenia Ružičky zo srdca v Divadle Jána Palárika v Trnave. Pokračovali sme v zrekonštruovanej univerzitnej knižnici Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde nás privítala jej vedúca Bc. Eva Čapošová.
Členskú schôdzu otvorila a správu o činnosti predniesla PhDr. Emília Díteová, predsedníčka pobočky. O hospodárení v roku 2007 informovala Mgr. Zuzana Martinkovičová. V ďalšej časti predniesla predsedníčka informácie zo zasadnutia predsedníctva SSK a návrh plánu na rok 2008. Členovia súhlasili s návrhom navštíviť v budúcom roku Prahu a niektoré pražské knižnice. Každý člen dostal bulletin o činnosti KP SSK v roku 2007.

Stretnutie seniorov v Dunajskej Strede – Knihovníci s bývalými kolegami z knižníc trnavského kraja sa v tomto roku stretli v Žitnoostrovnej knižnici v Dunajskej Strede. Bolo to 26. septembra a program bol bohatý. Najprv prehliadka knižnice, potom galérie a na záver termálne kúpalisko. Po priestoroch knižnice nás sprevádzala Agneša Horváthová. Knižnica je umiestnená v mestskom kultúrnom stredisku na dvoch podlažiach. V týchto priestoroch pôsobí 30 rokov, uskutočnila sa iba jedna rekonštrukcia - v tomto roku výmena okien za plastové. Na prízemí je detské oddelenie. Knižnici sa podarilo v tomto roku získať grant z COOP Jednota v rámci projektu Nech sa nám netúlajú na zariadenie detského kútika. Na 1. poschodí sa nachádzajú oddelenia pre dospelých.
Pri malom občerstvení, ktoré pripravili pracovníčky Žitnoostrovnej knižnice, si seniori zaspomínali na podujatia, ktoré už absolvovali, na  svojich spolupracovníkov. Všetci veľmi ocenili, že mali možnosť vidieť knižnicu v Dunajskej Strede a oboznámiť sa s novými aktuálnymi úlohami, ktoré dnes knižnice riešia. Výboru KP SSK ďakovali, že na nich nezabúda. Radi sa stretnú aj na budúci rok. Padol aj návrh: Bradlo, Myjava a okolie... Ak bude nejaké podujatie pre všetkých členov, radi sa zúčastnia. Niektorí seniori informovali aj o celoslovenskom podujatí pre  seniorov. S poľutovaním sme zistili, že naši seniori neboli pozvaní (noví).
Záver úspešného dňa v Dunajskej Strede bol viac ako príjemný. Takmer tri hodiny sme strávili na termálnom kúpalisku v Dunajskej Strede, kde pokračovali priateľské rozhovory.

Knihovnícky deň 2007 – Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov Trnava, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave, Galantská knižnica a Záhorská knižnica v Senici pripravili pre knihovníkov trnavského kraja exkurziu do knižníc v Bratislave. Cieľom bolo oboznámiť sa s priestormi a činnosťou Univerzitnej knižnice v Bratislave po komplexnej rekonštrukcii a obnovenou letnou čitárňou U červeného raka. Exkurzie sa zúčastnilo 25 pracovníkov regionálnych knižníc kraja.
Ako prvú sme navštívili Univerzitnú knižnicu v Bratislave. Rekonštrukcia sa začala v roku 2001 a trvala necelé štyri roky, stála takmer pol miliardy korún. S rekonštrukciou historických priestorov sa zároveň pripravovala nová koncepcia služieb univerzitnej knižnice ako multifunkčného kultúrneho centra. Počas stavebných prác prišlo k nepredvídaným okolnostiam vzhľadom k niekoľkým archeologickým nálezom, ktoré ovplyvnili budovanie skladov. Obnovou knižničných priestorov vznikol aj priestor mimoknižničných prevádzok pre verejnosť na  usporiadanie výstav, koncertov, konferencií a podobne.
Knižničné služby pre verejnosť sú dostupné v paláci na Ventúrskej ulici. Priestory a služby sú koncipované tak, že návštevník použije šatňu, pri vstupe cez turniket sa identifikuje preukazom s elektronickým čipom a následne sa vo všetkých priestoroch môže voľne pohybovať. Na prízemí má k dispozícii elektronické a klasické lístkové katalógy, informačný pult, v ktorom im odborní pracovníci poradia. Na prvom poschodí sú regály s fondom vo voľnom výbere, študijné priestory - všeobecná študovňa, študovňa elektronických dokumentov (licencované prístupy do informačných sietí a vlastných elektronických dokumentov), počítače s prístupom na internet. Na druhom poschodí sú študijné priestory s prístupom do fondu periodík, rozmnožovacie služby a MVS. V súčasnosti viac ako 60% registrovaných používateľov sú študenti, učitelia a vedeckí pracovníci.
Po krátkej obedňajšej prestávke sme pokračovali návštevou Mestskej knižnice v Bratislave, konkrétne jej letnou čitárňou U červeného raka. Čitáreň sa nachádza v atraktívnej lokalite pri Michalskej bráne na dne stredovekej obrannej priekopy. Má už takmer 40-ročnú históriu a prešla viacerými rekonštrukciami. Posledná v roku 2005. Predchádzalo jej však úplné zatvorenie čitárne v roku 2000, keď prasklo historické kanalizačné potrubie a časť nádvoria sa prepadla. Obnova čitárne bola jednou z priorít mesta Bratislavy, zriaďovateľa knižnice.
V deň našej návštevy bola čitáreň slávnostne sprístupnená verejnosti. O 10.00 hod. sa v čitárni uskutočnila tlačová beseda primátora mesta Bratislavy a vedenia knižnice s médiami, na večer bol pripravený slávnostný program spojený s prezentáciou Revue aktuálnej kultúry. Čitáreň bude pre verejnosť otvorená denne okrem nedele od 9.00 do 20.00. Aj neregistrovaní návštevníci budú mať k dispozícii 7 denníkov a 23 časopisov, ktoré sú objednané výlučne do letnej čitárne na jej krátke fungovanie (máj - september). Kultúrne programy sú pripravované v spolupráci s Bratislavskou informačnou službou ako súčasť kultúrneho leta.
Napriek tomu, že bol hádam jeden z najteplejších májových dní, sa nám exkurzia páčila. Videli sme dve "staré dámy" v novom šate plné plánov a  chuti do života, čo je dnes pre knihovníkov veľmi povzbudzujúce.

2006

Vianočné stretnutie a členská schôdza
Tradičné vianočné stretnutie členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov trnavského kraja uviedla prezentáciou o cestách po amerických knižniciach predsedníčka SSk Ing. Sylvia Stasselová. Zhodnotenie spolkového roka a návrh plánu na rok 2007 pripravili Dr. Emília Díteová a  Mgr. Zuzana Martinkovičová. O slávnostnú atmosféru sa postarala pani Ľudmila Horváthová prednesom básne Jána Kostru. Zvyšok stretnutia patril neformálnej diskusii a spoločenskému posedeniu. Všetci prítomní pri tejto príležitosti dostali špeciálny Billetin Krajskej pobočky Spolku slovneských knihovníkov Trnava. Stretnitia sa zúčastnilo 31 členov pobočky.

Mgr. Zuzana Martinkovičová, Univarzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave

Stretnutie knihovníkov Trnavského samosprávneho kraja a regiónu Hodonín 
Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v Trnave a Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave pripravila dňa 26. septembra 2006 pre svojich členov stretnutie knihovníkov Trnavského samosprávneho kraja a regiónu Hodonín. Cieľom stretnutia bola vzájomná výmena skúseností z knižničnej práce, oboznámenie sa s históriou a súčasnosťou Mestskej knižnice v Hodoníne.
Počasie sa už tradične vydarilo, celý deň svietilo slniečko, ktoré svojimi teplými lúčmi spríjemnilo a podporilo dobrú náladu. Pre knihovníkov bol pripravený bohatý program a účastníci strávili zaujímavý deň plný dojmov a  zážitkov. Prvým bodom programu bola prehliadka Záhorskej knižnice v Senici. Knihovníčky nás privítali „po záhorácky...“, pripravili malé občerstvenie. Potom sme si prezreli všetky oddelenia knižnice. Zrekonštruované priestory sa všetkým hosťom veľmi páčili (niektorí knihovníci len tíško „závideli“...) a pokračovali sme, už v kompletnej zostave (pridali sa knihovníčky zo Senice), v programe. V Mestskej knižnici v Hodoníne nás čakali pracovníci mestskej knižnice a aj ďalší pracovníci knižníc z regiónu Hodonín. Riaditeľka MsK Hodonín, Mgr. Jindřiška Balajová, nás dôkladne informovala o práci knižnice, jej histórii a o postavení verejných knižníc v Českej republike. Z histórie knižnice sme sa dozvedeli, že Mestská knižnica v Hodoníne bola založená v roku 1921 na základe knihovníckeho zákona č. 430 z roku 1919. Sídlila v dvoch triedach chlapčenskej školy. Nová budova Okresnej knižnice Hodonín bola slávnostne otvorená 17. 3. 1986, zrekonštruovaná v septembri 2002. Od 1. 1. 2003 sa novým zriaďovateľom knižnice stalo mesto Hodonín a knižnica zmenila názov na Mestská knižnica Hodonín. Od roku 2002 knižnica poskytuje nové služby: verejný internet, informačné centrum pre Európsku úniu, čitáreň a fotogalériu. Súčasťou knižnice sú aj výstavné priestory. Výstavná činnosť je zameraná predovšetkým na  ilustračnú tvorbu pre deti i dospelých. V čase našej návštevy sme si vo  výstavnej sále prezreli ilustrácie a kresby Venduly Císařovskej. Okrem českých ilustrátorov dostali v minulosti možnosť prezentovať svoje práce aj slovenskí ilustrátori Miroslav Cipár a Martin Kellenberger. Knižnica spolupracuje s nakladateľstvom Albatros a s Pamätníkom národného písomníctva v Prahe a jeho pracoviskom v Chrudimi – kabinetom Ex libris, ktorým pripravili výstavy: napr.: Ex libris, Grafické techniky, Ilustrátori diela Aloisa Jiráska atď. Po prednáške pani riaditeľky nasledovala exkurzia po budove. Navštívili sme čitáreň so študovňou, oddelenie pre deti, oddelenie pre dospelých a už sme „závideli aj nahlas“: účelová budova spĺňa mnohé naše predstavy a želania, ktoré v budovách, pôvodne určených na iné účely ako je knižnica, nie je možné dosiahnuť. So „zahraničnými kolegami“ sme si v osobných rozhovoroch navzájom informovali o skúsennostiach a problémoch. Vzájomná komunikácia prekvitala, ocenili sme, že jazyková bariéra medzi nami neexistuje. Dozvedeli sme sa, že slovenských kníh v českých knižniciach ubúda. Staršie knihy dosluhujú a nové sa nakupujú minimálne, na rozdiel od  slovenských knižníc, kde je o české knihy záujem stále.

Na záver pekného dňa sme navštívili zámoček a Múzeum T. G. Masaryka, pozreli sme si peknú expozíciu doplnenú zaujímavým výkladom o živote tejto významnej osobnosti nielen českých, ale i slovenských dejín. Príjemne unavení, ale spokojní, účastníci zájazdu vyjadrili členom organizačného výboru Spolku slovenských knihovníkov v Trnave poďakovanie za výbornú organizáciu a vyjadrili želanie, aby sa podobné podujatia organizovali naďalej.

Darina Kráľová, Knižnica JF v Trnave

Zasadnutie výboru Krajskej pobočky SSK v Trnave 2006
Členovia výboru na svojom prvom zasadnutí v roku 2006 stanovili zameranie a plán činnosti pobočky na rok 2006.

Zameranie činnosti na obdobie 2006 – 2009:

 • udržiavať a rozširovať členskú základňu 
 • získať partnerov pre spoluprácu a kontakty v susedných krajinách 
 • organizovať odborné a spoločenské podujatia pre členov KP  

2005

Exkurzia do Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Györ 28. 9. 2005
Nemožno začať tento príspevok inak, ako chválou počasia! Zatiaľ nás ešte nesklamalo pri organizovaní našich knižničných i spolkových podujatí. Slniečko príjemne svietilo i počas exkurzie knihovníkov trnavského kraja do Györu, ktorú pripravila pre svojich členov Krajská pobočka Spolku slovenských knihovníkov v Trnave v spolupráci s Knižnicou Juraja Fándlyho v Trnave. Záujem o spoločnú návštevu dvoch maďarských knižníc, bol väčší, ako mal autobus miest na sedenie. Tí, ktorí sa do výberu dostali, neľutovali.

V Maďarsku je 19 žúp, z  toho v 10 župách majú knižnicu, ktorá plní funkciu župnej i mestskej knižnice. Župa a mestská samospráva sa spolupodieľajú na zabezpečovaní prevádzky knižníc. Nie vždy je to presne na polovicu. My sme navštívili župnú knižnicu Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár. Okrem nej v meste Györ, ktoré má asi 130 tisíc obyvateľov, pracuje mestská knižnica so svojimi 10 pobočkami.

Pán riaditeľ dr. József Horváth spolu so svojimi kolegyňami nás posprevádzali po knižnici, ktorá bola založená v roku 1898. V historickej budove blízko Szechényiho námestia, odkiaľ sa rozbiehajú úzke uličky na všetky strany, sídli od  roku 1976. Knižnica má 5 podlaží (vrátane skladov v pivničných priestoroch) a rozkladá sa na 1 500 m2. Okrem toho má v meste ešte jednu budovu, kde je sklad a jednu budovu, kde pracuje hudobné oddelenie. Prezradili nám, že v knižnici pracuje 62 zamestnancov, z toho 41 je odborných pracovníkov. Knižnica ročne registruje asi 10 tis. čitateľov, polovica z nich sú študenti. Denne navštívi knižnicu približne 700 ľudí, čo je asi 180 tisíc návštevníkov za rok. Návštevníci si majú z čoho vyberať. K dispozícii majú 500 tisíc knižničných jednotiek, z toho je 330 tisíc kníh. Na doplňovanie vynaloží knižnica 8 miliónov forintov ročne, jej ročný prírastok je približne 8 tisíc knižničných jednotiek Župná knižnica má právo povinného výtlačku regionálnych tlačí. Čitatelia si môžu požičať i zvukové dokumenty, dennú tlač, regionálne materiály, odborné periodiká. To všetko sme si mohli prezrieť aj v teréne – vo výpožičných priestoroch, kde sa už pohybovali aj čitatelia. Musím konštatovať, že už nás natoľko  nešokovali počítače na každom kroku, ako to bolo ešte prednedávnom pri exkurziách. Ročný členský poplatok je 1 200 forintov, študenti majú zľavu – platia 600 forintov. Knižnicu využívajú aj neregistrovaní čitatelia. Za prezenčné služby– najmä v regionálnom oddelení – však platia poplatky. V minulom roku ich bolo 5 555. Keďže Knižnica K. Kisfaludyho je župnou knižnicou, plní aj metodickú funkciu voči knižniciam v 182 obciach, 9 mestách a 172 menších dedinách. Náš záujem vzbudila i informácia, že služby vnútroštátnej medziknižničnej výpožičnej služby sú zdarma. Všetky náklady, vrátane poštovného, prevzal na seba štát. To sa, samozrejme, prejaví aj na štatistických výsledkoch. Porovnajte si so svojím pracoviskom: v roku 2004 poskytla Knižnica K. Kisfaludyho iným knižniciam 1 500 dokumentov, ona vyžiadala pre svojich čitateľov 600 dokumentov. Pracovníci knižnice sa prejavili i ako dobrí hostitelia, dobre nám padol pohárik kávy, či minerálky a pagáčik na zahryznutie.  A tak sme ich už dlho nezdržiavali od práce a príjemnou prechádzkou po pešej zóne Györu sme sa ocitli pred Diecéznym múzeom, ktoré pozostáva z klenotnice a  historickej knižnice. Tu sme obdivovali vzácne exponáty – ornáty slávnych biskupov, monštrancie, kalichy, kríže, najvzácnejšie pochádzajú zo začiatku 15. storočia. Historickú knižnicu tvorí 80 tisíc zväzkov, z  toho 60 tisíc vydaných pred rokom 1700. K najvzácnejším patrí 16 kódexov, kniha Matyása Korvina z roku 1467, 196 prvotlačí z  Guttenbergovej tlačiarne. Najstaršou pamiatkou je jeden list zachovaný z  omšovej knihy z 11. storočia. Zaujímavosťou je najväčší kódex Maďarska z  15. storočia. Kódex má 354 strán, rozmery 82x54,5 cm a hmotnosť 67 kg. Vyhotovený bol v rumunskej Oradei, iniciály pochádzajú z Prahy. Celý knižničný fond je zakonzervovaný voskom. Mnohým z nás prekážala jazyková bariéra, ale maďarsky hovoriace kolegyne nám vďačne pomáhali. A tak nič nemohlo pokaziť príjemný zážitok z exkurzie knižníc. I posedenie pri kávičke na pešej zóne sme si spokojne vychutnali.

Ďakujeme riaditeľovi dr. Jozefovi Horváthovi a kolegyniam v Župnej knižnici K. Kisfaludy za ich milé prijatie a pánu riaditeľovi ešte osobitne aj za sprievod po krásnom starobylom meste Györ. Benjamína Jakubáčová, Knižnica JF v Trnave

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri