Dátum: 14.12.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Úhrada členského poplatku SSKK

 Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc


Ďakujeme všetkým členom SSKK, ktorí včas uhradili svoj členský poplatok, za ústretovosť a podporu aktivít Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, nakoľko odborné aktivity SSKK sú podmienené reálne odvedenými členskými príspevkami v danom roku.

Ak ešte nie ste medzi platiacimi členmi, prosíme Vás o skorú nápravu, čím nám nesmierne pomôžete pri organizovaní podujatí pre Vás a ostatných členov SSKK.

Výška členského kolektívnych a individuálnych členov SSKK 2019 (pdf)

­­­Určite si vyberiete jeden zo spôsobov platby individuálneho členského poplatku
_______________________________________________________________________________

1.
Poštovou poukážkou –poštovým peňažným poukazom H2 triedy na adresu:
             Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
             Michalská 1
             816 14 Bratislava

2. Prevodom na účet:
             Číslo účtu: 69037012/0200
             Banka: VÚB Bratislava
             IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
             Variabilný symbol - podľa pobočky, viď nižšie

             Držiteľ účtu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
             IČO: 00178594      DIČ: 2020795678

Dôležité upozornenie – je potrebné uviesť:
            • celé meno a priezvisko odosielateľa
            • mesto (a
skratku pracoviska)

3. Kolektívnym výberom členského SSKK
V doterajšej praxi najmä vo väčších kolektívoch vedeckých a regionálnych knižníc sa osvedčilo hromadné zasielane členských príspevkov za všetkých členov SSKK.
V takomto prípade je po zaslaní vyzbieranej sumy poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, potrebné zaslať aj zoznam platiacich členov s vyznačením výšky členského príspevku na adresu SSKK, alebo mailom na adresu tajomníčky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, e-mailom na adresu: .

Dôležité upozornenie - pri posielaní členského na účet (individuálne i kolektívny výber) je pre jednoznačnú identifikáciu kraja potrebné uvádzať variabilný symbol.
012019 = Banskobystrický kraj
022019 = Bratislavský kraj
032019 = Košický kraj
042019 = Nitriansky kraj
052019 = Prešovský kraj
062019 = Trenčiansky kraj
072019 = Trnavský kraj
082019 = Žilinský kraj

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc ďakuje aj v roku 2019 za Vašu priazeň a podporu!

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri