Dátum: 19.02.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Úhrada členského poplatku SSKK

 

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc


Ďakujeme všetkým členom SSKK, ktorí včas uhradili svoj členský poplatok, za ústretovosť a podporu aktivít Spolku slovenských knihovníkov a knižníc, nakoľko všetky aktivity SSKK sú podmienené reálne odvedenými členskými príspevkami SSKK v danom roku.

Ak ešte nie ste medzi platiacimi členmi, prosíme Vás o úhradu členského, čím nám nesmierne pomôžete pri organizovaní podujatí pre Vás a ostatných členov SSKK.

Odporúčaná výška členského poplatku: 5,00 EUR
Dôchodcovia: 2,00 EUR
Horná hranica výšky členského poplatku: bez limitu

­­­Určite si vyberiete jeden zo spôsobov platby individuálneho členského poplatku SSKK
_______________________________________________________________________________

1.
Poštovou poukážkou –poštovým poukazom na účet:
Vzor  vyplnená kópia poštového poukazu na účet (jpg)

2. Prevodom na účet SSKK:
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Banka: VÚB Bratislava
BIC: SUBASKBX
Var. symbol: 2019
Konšt. symbol: 0558
Držiteľ účtu: Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
IČO: 00178594 DIČ: 2020795678

Dôležité upozornenie: v správe pre adresáta je potrebné uviesť:
• celé meno a priezvisko odosielateľa
• skratku pracoviska, mesto


3. Kolektívnym výberom členského SSKK
V doterajšej praxi najmä vo väčších kolektívoch vedeckých a regionálnych knižníc sa osvedčilo hromadné zasielane členských príspevkov za všetkých členov SSKK.
V takomto prípade je po zaslaní vyzbieranej sumy poštovou poukážkou, alebo bankovým prevodom, potrebné zaslať aj zoznam platiacich členov s vyznačením výšky členského príspevku - mailom na:  

4. Individuálne odovzdanie platby členského
Tiež je možné vyzbieranú sumu za individuálnych členov odovzdať predsedníčke/predsedovi Krajskej pobočky SSKK, kontaktné údaje sú zverejnené na portáli InfoLib.
Spolok slovenských knihovníkov a knižníc ďakuje aj v roku 2019 za Vašu priazeň a podporu!

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri