Dátum: 08.12.2016
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Vyradené fondy

Ponuky vyradených fondov z knižníc SR

Akvizícia ÚK ŠIS VŠMU v Bratislave – kontakt: (pridané 7. 12. 2016, ponuka platí do 31. 12. 2016)
Akademická knižnica LF UK v Bratislave, súbor 1, súbor 2 – kontakt: (pridané 29. 11. 2016, ponuka platí do 15. 1. 2016)
Slovenská lekárska knižnica – kontakt: (pridané 22. 11. 2016)
Knižnica pre mládež mesta Košice – kontakt: (pridané 21. 11. 2016, ponuka platí do 31. 12. 2016)
Obchodná akadémia v Košiciach – kontakt: (pridané 15. 11. 2016)
Ústredná knižnica SAV – kontakt: (pridané 9. 11. 2016, ponuka platí do 30. 12. 2016)
Mestská knižnica Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou – kontakt: (pridané 8. 11. 2016)
Prírodovedecká knižnica, Fond geologickej literatúry – kontakt: (pridané 7. 11. 2016)
Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave – kontakt: (pridané 27. 10. 2016)
Gymnázium, Hlinská 29, Žilina – kontakt: (pridané 24. 10. 2016)
Mestská knižnica Kysucké Nové Mesto – kontakt: (pridané 11. 10. 2016)
Mestská knižnica Želiezovce – kontakt: (pridané 11. 10. 2016)
Štátna vedecká knižnica v Košiciach – kontakt: (pridané 5. 10. 2016)
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – kontakt: (pridané 27. 9. 2016)
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre – súbor 1, súbor 2, súbor 3, súbor 4, súbor 5, súbor 6, súbor 7, súbor 8, súbor 9, súbor 10 – kontakt: (pridané 20. 9. 2016)
Knižnica Poštového múzea, sprievodný list – kontakt: Spisiak.Miroslav@slposta.sk (pridané 16. 9. 2016)
Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave – kontakt: (pridané 26. 8. 2016)
Tekovská knižnica v Leviciach – kontakt: (pridané 7. 7. 2016)
ZŠ Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi – kontakt: (pridané 1. 7. 2016)
ZŠ Rudňany – kontakt: (pridané 14. 6.  2016)
ZŠ Angyalova ulica v Kremnici – kontakt: (pridané 12. 5. 2016)
SOŠ  techniky a služieb v Topoľčanoch – kontakt: (pridané 5. 5. 2016)
ZŠ s MŠ Nálepkovo – zoznam 1, zoznam2, zoznam3 – kontakt: (pridané 26. 4. 2016)
ZŠ s MŠ ul. sv. Gorazda v Žiline – kontakt: (pridané 21. 4. 2016)
Ústav materiálov a mechaniky strojovzoznam 1, zoznam 2 – kontakt: (pridané 20. 4. 2016)
ZŠ Štefana Závodníka v Pružine, zápisnica – kontakt: (pridané 11.4.2016)
ZŠ a VJM v Komárne – kontakt: (pridané 5. 4. 2016)
ZŠ Slovenská Kajňa – kontakt: (pridané 5. 4. 2016)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri