Dátum: 21.06.2018
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Vyradené fondy

Ponuky vyradených fondov z knižníc SR

SOŠ obchodu a služieb v Novom Meste nad Váhom – kontakt: (pridané 15. 6. 2018)
Štátna vedecká knižnica v Košiciach, knihy, periodiká – kontakt: (pridané 15. 6. 2018, ponuka platí do 29. 6. 2018)
Mestské kultúrne centrum v Hlohovci, súbor1, súbor2 – kontakt: (pridané 15. 6. 2018)
Zemplínska knižnica v Trebišove – kontakt: (pridané 12. 6. 2018, ponuka platí do 4. 7. 2018)
Tekovská knižnica v Leviciach – kontakt: (pridané 30. 5. 2018)
Ústredná knižnica SAV v Bratislave – kontakt: (pridané 30. 5. 2018, ponuka platí do 30. 6. 2018)
Spojená škola Tvrdošín – kontakt: (pridané 24. 5. 2018)
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne – kontakt: akvizicia.kjszkn.sk (pridané 21. 5. 2018, ponuka platí do 30. 6. 2018)

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri