Dátum: 20.02.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

TSK 2019

 Logo Slovenskej asociácie knižníc           Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
vyhlasujú 20. ročník celoslovenského podujatia

 Týždeň slovenských knižníc sa uskutoční v dňoch
4. – 10. marca  2019
pod spoločným mottom:

KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH

Pozvánka na slávnostné otvorenie 4. marca 2019 


Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2019 bude Ján Gallovič,
člen Činohry Slovenského národného divadla.

Týždeň slovenských knižníc tradične nemení svoj základný cieľ. Pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.
V súčasnosti knižnice na Slovensku nadväzujú na svoje historicky overené miesto v spoločnosti. Sú modernými inštitúciami, ktoré v dostatočnej šírke dokážu poukázať na  svoj aktívny podiel na spoločenskom rozvoji obce, mesta, regiónu i kraja. Sú to práve knižnice, ktoré napriek množstvu rôznorodých problémov a nedostatku finančných prostriedkov, ponúkajú veľa zaujímavého, nového, poučného i  zábavného pre svojich čitateľov, používateľov a návštevníkov. A to nielen v budovách knižníc, ale čoraz viac v sieťovom priestore internetu. Stovky knihovníckych podujatí spája virtuálny svet internetu so svetom kníh, literatúry, tlačeného i hovoreného slova, i samotného čítania. Ponuky knižníc v podobe elektronických služieb, prístupom k najrôznejším informačným zdrojom a informáciám sú už dnes pomaly samozrejmosťou. Vyspelé demokratické spoločnosti veľmi intenzívne vnímajú takéto knižnice a preukazujú im vážnosť, dôležitosť a  nezastupiteľné miesto v spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc sa uskutoční dňa 4. marca 2019 o 13. hod. v priestoroch Radnice v Levoči za účasti za účasti zástupcov MK SR, MŠVVaŠ SR, profesijných združení, ZMOS, VÚC, magistrátu mesta Levoča, zriaďovateľov knižníc, zástupcov knižníc a médií. Otvorenie bude spojené aj s tradičným odovzdaním ceny Slovenskej asociácie knižníc SAKAČIK 2018, niektorej z členských knižníc za jej aktívnu činnosť, resp. za prípravu významného podujatia alebo uskutočnenia významného činu.

Týždňom slovenských knižníc štartujeme mesiac, ktorý je už tradične zameraný ma knihu a čítanie.
Predpokladáme, že počas týždňa vznikne množstvo zaujímavých aktivít a  výstupov, preto prosíme podujatia plánované na Týždeň slovenských knižníc včas zaregistrovať na stránke www.sakba.sk a zároveň prosíme o zasielanie elektronických pozvánok alebo informácií o pláne a priebehu podujatí. Uvítame odkazy na webové adresy a prosíme všetkých, ktorí sa do aktivity zapájajú, aby publikovali o svojich podujatiach. Vítame iniciatívy všetkých knižníc, aj tých najmenších obecných knižníc.
Srdečne Vás pozývame aktívne sa podieľať na živých rozhlasových a  televíznych vstupoch z knižníc počas celého Týždňa slovenských knižníc 2019!

Veľa úspechov a nových nápadov v Týždni slovenských knižníc, počas marca – mesiaca knihy, aj počas celého roka 2019 všetkým knižniciam na  Slovensku želajú


Ing. Ondrej Látka, PhD.
     predseda SAK
Mgr. Helena Mlejová
predsedníčka SSKK
--------------------------------------------------------------

 

Pripravované akcie k Týždňu slovenských knižníc 2019

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri