Dátum: 20.02.2019
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

STANOVY SSKK

 

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

STANOVY SSKK
schválené Valným zhromaždením SSKK dňa 9. decembra 2013

STANOVY SSK
schválené Valným zhromaždením SSK dňa 9. decembra 2009

Dodatok č. 5 k Stanovám SSK
registrovaný na MV SR dňa 25.1.2010

STANOVY SSK
schválené Valným zhromaždením SSK v roku 1999

ZMENY STANOV SSK
schválené Valným zhromaždením SSK v roku 2002

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri