Dátum: 04.08.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Projekt Spájame vás so svetom informácií

11.12.2019
Staromestská knižnica realizovala v roku 2019 projekt Spájame vás so svetom informácií, na ktorý získala dotáciu Fondu na podporu umenia v celkovej finančnej hodnote 9 000 EUR

Projekt bol zameraný na nákup knižničného fondu pre dospelých používateľov s dôrazom na kategóriu seniorov. V súlade s projektom viac ako 20 % z pridelenej podpory sme vyčlenili na nákup kníh vydaných s podporou FPU a vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Z dotácie sme pre všetky pracoviská knižnice zakúpili 908 kníh v 604 titulov odbornej literatúry najmä z oblasti spoločenských a prírodných vied, domáceho hospodárstva, zdravovedy, technickej literatúry a inej náučnej literatúry, ktorá je súčasťou celoživotného vzdelávania, ako aj krásnej literatúry (romány, poézia, biografie ...) pre príjemné trávenie voľného času.
Knihy sú zreteľne označené v pravom hornom rohu predsádky nálepkou s textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a logom FPU, sú voľne prístupné v knižničnom fonde v oddeleniach odbornej a krásnej literatúry pre dospelých používateľov.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri