Dátum: 08.08.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Poďakovanie za podporu FPU pre MsK Banská Štiavnica

13.01.2020
Mestská knižnica v Banskej Štiavnici

Rok 2019 sa niesol v našom meste v znamení Mesta kultúry 2019, ku ktorého podujatiam sa pripojila aj Mestská knižnica v Banskej Štiavnici. Touto cestou by sme sa chceli verejne poďakovať Fondu na podporu umenia, vďaka ktorého finančnej pomoci sme mohli v r. 2019 obohatiť knižný fond o 229 nových kníh pre všetky oddelenia. Výška dotácie pre náš projekt s názvom Revitalizácia knižného fondu- 2. etapa pre tento rok bola 2000€. Taktiež ďakujeme za dotáciu 2. 500€, ktorou sme mohli finančne podporiť projekt Živá knižnica, v rámci ktorého sme pripravili počas celého roka niekoľko literárnych besied so známymi i regionálnymi autormi a tiež sme usporiadali Celoslovenský snem kráľov čitateľov, ktorého sa zúčastnili králi zo všetkých regiónov Slovenska.

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri