Dátum: 15.01.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Online vzdelávacie kurzy pre knihovníkov

12.01.2021
od českých kolegov z KISK MUNI

Online vzdelávanie - voľne dostupné kurzy Katedry informačních studií a knihovníctví MUNI

1/
Na webe: https://kisk.thinkific.com/ nájdete dva kurzy:

Komunitní knihovna krok po kroku - https://kisk.thinkific.com/courses/komunitni-knihovna 

Lepší služby - https://kisk.thinkific.com/courses/lepsi-sluzby

Informácie k obsahu a popis kurzov je dostupný priamo na webe.
Na tieto dva kurzy je potrebná emailová registrácia.
Kurzy prebiehajú samovzdelávaním (bez tutora) tempom, ktoré si každý účastník individuálne určí.

2/
Ďalšie ponúkané kurzy sa dajú prejsť jednotlivo, alebo všetky postupne (kurzy nie sú v súčasnej dobe tutorované, každý účastník si nimi prechádza samostatne): 

Kurz práce s informacemi - https://kisk.phil.muni.cz/kiskonline/kpi  
Pre každého, kto sa chce zorientovať vo vyhľadávaní a analyzovaní informácií (jedna z kľúčových knižničných činností), v etike pri práci s nimi, ale napr. aj v písaní odbornejších textov. 

Kurz kreativní práce s informacemi - https://kisk.phil.muni.cz/kiskonline/kreativita
Určený je najmä pre tých, ktorí sa chcú zlepšiť v odovzdávanie informácií a poznatkov ostatným, teda v učení, ale aj v sebavzdelávaní. Zaujať by mohli hlavne kapitoly "Efektivní a kritické čtení" alebo "Tvůrčí psaní".

Kurz rozvoje digitálních kompetencí - https://kisk.phil.muni.cz/kiskonline/digicomp
Poodhalí zákulisie sveta nástrojov, technológií a s nimi spojených zručností, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou našich životov a fungovania spoločnosti.

ONLIFE - https://kisk.phil.muni.cz/onlife
Tento program je pôvodne určený pre stredné školy, ale jeho obsah môže zaujať každého, kto sa chce zorientovať v tom, ako správne a zodpovedne vyhľadávať na internete, identifikovať nepravdivé informácie (hoax, fake, manipulácia), ako pracovať správne s dokumentmi, pristupovať k médiám alebo sa starať o svoju bezpečnosť na sieťach. 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri