Dátum: 04.06.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Noc s Andersenom vo Verejnej knižnici Mikuláša Kováča (VKMK) prvýkrát virtuálne.

06.04.2020
Ako sme realizovali Noc s Andersenom v knižnici

Pracovníčky knižnice, ktoré sa tak ako po minulé roky už pár mesiacov dopredu pripravovali na medzinárodné podujatie „Noc s Andersenom“, boli správou o zrušení tohto podujatia z dôvodu šírenia corona vírusu (tak ako všetci) zaskočené.

No keďže na „Noc s Andersenom“ sa tešili aj všetky prihlásené deti, rozhodli sa im prihovoriť a sprostredkovať zážitky aspoň prostredníctvom sociálnej siete.

26. marca 2020 bola deťom on-line čítaná rozprávka H.Ch.Andrersena: Snehová kráľovná, ktorá patrí medzi najkrajšie Andersenove rozprávky.

Čítanie rozprávok on-line prebieha každý deň o 10.00 na FB stránke knižnice, kde môžu poslucháči nájsť viacero načítaných rozprávok od  H.CH.Andersena, ale aj iných autorov.

V piatok, 27. marca 2020 si pripravili knihovníčky viacero aktivít, ktorými chceli deti doma v prvom rade pozdraviť a pripomenúť im slávneho dánskeho rozprávkára.

Zároveň chceli deťom tlmočiť odkaz, že Noc s Andersenom bude realizovaná v náhradnom termíne a predsa sa len môžu tešiť na toto obľúbené podujatie.

V popoludňajších hodinách bol na FB stránke knižnice odvysielaný príspevok, v ktorom sa deťom prihovorila a pozdravila ich knihovníčka Ivka Weissová. Deťom sprostredkovala krátke rozprávanie o živote a tvorbe H.Ch.Andersena.

Milým prekvapením bol aj príhovor, herečky a speváčky Dagmar Rostand, ktorá už pred dvoma rokmi pre knižnicu zložila veľmi peknú pesničku venovanú H.Ch. Andersenovi (autorka textu i hudby). Piesňou, ktorú zaspievala chcela potešiť malých i veľkých a pridala aj svoje úprimné vyznanie: „dánsky rozprávkár má množstvo nádherných rozprávok, ktoré sú také krásne a skutočné, ako náš vlastný život“.

A aby toho nebolo málo, nezabudlo sa ani na tých, ktorí radi súťažia.

Súťaž prostredníctvom FB-ku bola samozrejme venovaná príbehom slávneho rozprávkára. Deti dostali úlohu napísať aspoň päť rozprávok, ktoré poznajú od H.Ch.Andersena a nakresliť svoju obľúbenú rozprávkovú postavu od  uvedeného autora. Pre tých, ktorí neváhali, zapojili sa a poslali svoje odpovede čaká odmena, ktorú dostanú po otvorení knižnice.

Sme radi, že takýmto spôsobom sme mohli deťom, ktoré sa na Noc s  Andersenom každoročne tešia spríjemniť piatkové popoludnie (27.marca 2020) a  pripomenúť im, že sme na nich nezabudli.

Soňa Šóky

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri