Dátum: 22.10.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Napíš list - poteš srdce

12.10.2020
V rámci októbra, Mesiaca úcty k starším, knižnica vyhlasuje výzvu „Napíš list – poteš srdce“. Touto aktivitou by rada potešila starkých v domovoch pre seniorov.

Knižnica vyzýva k písaniu listov, ktoré majú potešiť a eliminovať pocit osamelosti. Deťom to zaberie možno len chvíľočku a niekoho pritom veľmi potešia. Písať sa dá doma aj v škole. Napríklad v rámci školských klubov, na hodinách slovenského jazyka a etickej výchovy, keďže to zapadá do školských učebných osnov. V rámci výtvarnej výchovy sa dá pohrať s grafickým prevedením.  Pedagógovia môžu písanie listov zadať aj v rámci dištančnej formy vzdelávania za súčasného zatváraní škôl. Autori by podľa výzvy mali písať anonymným adresátom, v listoch by mali prezradiť niečo o sebe, mohli by spomenúť nejakú vtipnú udalosť, ktorú prežili, napísať vtip, hádanku alebo citát. Uľahčiť si to pisatelia môžu tak, že si predstavia napríklad rozhovor so svojimi starkými, ktorých pravidelne zasypávajú príhodami zo školy a zážitkami s kamarátmi. Najkreatívnejší môžu list odfotiť, alebo natočiť k nemu krátke video, ktorým by obsah listu osobne odprezentovali. 

Knižnica listy doručí do vybraných domovov pre seniorov.
Podrobnosti k aktivite sú zverejnené na www.kosicekmk.sk. 


 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri