Dátum: 30.09.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Inovatívne metódy v informačnej výchove

14.09.2020
Teoreticko-praktický tréning Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene s cieľom rozšíriť vedomosti knihovníkov o moderných konceptoch informačnej gramotnosti a informačnej výchovy, 8. - 9. októbra 2020 a 22. - 23. októbra 2020

Teoreticko-praktický tréning s interaktívnym workshopom pre knihovníkov verejných knižníc SR

Cieľom odborného podujatia je rozšírenie vedomostí o moderných konceptoch informačnej gramotnosti a informačnej výchovy (vzdelávania), posilnenie základných zručností  knihovníkov pri práci s čitateľmi a  používateľmi, výmena skúseností, oboznámenie sa s aktuálnymi a modernými metódami prípravy informačnej výchovy a interaktívna práca s detskými čitateľmi v oblasti informačnej a mediálnej gramotnosti.

Vzdelávací cyklus sa uskutoční počas 4 dní:
8. - 9. októbra 2020 a 22. - 23. októbra 2020 v čase 9.00 - 15.00 h.  v Starej radnici vo Zvolene (Veľká sála)

Lektori: PhDr. Ľudmila Hrdináková, PhD.; Mgr. Jakub Fázik

Registrácia účastníkov do 25. septembra 2020.

Prihlasovací formulár: https://forms.gle/jm8tDU3z8bondio5A

Počet účastníkov je obmedzený. Účastník musí absolvovať všetky 4 dni vzdelávania.

Cestovné a stravovacie náklady hradí účastníkom vysielajúca organizácia. Podujatie je bezplatné.

Vzdelávacie podujatie v rámci projektu Vzdelaní knihovníci - spokojní používatelia 3 sa uskutoční s finančnou podporou Fondu na  podporu umenia - hlavného partnera projektu.

inovatívne metódy

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri