Dátum: 20.10.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc

25.09.2020
Odborný celoslovenský seminár pri príležitosti 120. výročia Mestskej knižnice v Bratislave. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Vážené kolegyne / Vážení kolegovia,

srdečne Vás pozývame na odborný seminár, ktorý sa bude realizovať
pri príležitosti 120. výročia Mestskej knižnice v Bratislave.

Podujatie sa koná pod záštitou primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
Plánovaným výstupom projektu je jednodňový odborný seminár a zborník príspevkov v elektronickej verzii.

Názov: Funkčný dizajn a moderná architektúra knižníc
Termín a čas: 30. 9. 2020, 9:00 – 16:30
Miesto: Zrkadlová sieň, Primaciálny palác, Primaciálne námestie 2, Bratislava

Okruhy seminára: architektúra knižníc, interiérová architektúra, rekonštrukcia knižníc, príklady dobrej praxe, spolupráca so študentmi a fakultami architektúry, funkčné interiérové doplnky, technologické novinky, bezbariérovosť priestorov, spolupráca, metodika, výskum.

Seminár môže byť prínosný predovšetkým pre: manažment a odborných zamestnancov verejných knižníc; v prípade záujmu aj iných typov knižníc.

Informácie o programe: https://www.mestskakniznica.sk/sk/funkcny-dizajn-a-moderna-architektura-kniznic
Registračný formulár: https://cutt.ly/9fSK7zT
Registrovaní účastníci: Prosím, v prípade, že sa nebudete môcť fyzicky zúčastniť, dajte nám o tom vedieť () – aj keď deň vopred.
Dáte tým šancu na účasť niektorej kolegyni alebo kolegovi. Vďaka.

Aktuálne plánujeme realizáciu seminára v hybridnej forme, s fyzickou i online účasťou.
Fyzická účasť: max. 50 prítomných (v súlade s opatreniami platnými pre Hl. mesto SR Bratislavu - z dôvodu obmedzenej kapacity prosím účasť max. 3 ľudí z  jednej inštitúcie)
Online účasť: neobmedzený počet (budeme vysielať naživo, možnosť otázok cez aplikáciu slido: https://www.sli.do/ )
Odkaz na živé vysielanie bude zverejnený na webe knižnice a prihlásení registrovaní účastníci ho dostanú aj emailom.

Budeme sa tešiť na účasť a stretnutie s Vami.
Mestská knižnica v Bratislave

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri