Dátum: 21.01.2021
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Dotácia FPU Knihy bez hraníc

05.01.2021
Staromestská knižnica v roku 2020 získala dotáciu 10 000 EUR na nákup kníh

Staromestská knižnica v roku 2020 získala dotáciu 10 000 EUR z Fondu na podporu umenia na projekt Knihy bez hraníc.

Z dotácie sme rozšírili 
ponuku knižničného fondu z produkcie diel slovenskej a prekladovej svetovej literatúry o 600 titulov v 1049 exemplároch krásnej literatúry pre dospelých, deti a mládež, náučnej literatúry pre dospelých (spoločenskovedná, prírodovedecká, hospodárska, technická a iná náučná) a náučná literatúra pre deti a mládež, ktorá prináša zábavu v spojení s poučením a zohráva dôležitú úlohu v rozvoji osobnosti jednotlivca aj celej spoločnosti.

Knihy sú vo voľnom výbere na všetkých pracoviskách knižnice (Blumentálska 10/a, Karadžičova 1, Panenská 1, Záhrebská 8 a Západný rad 5) označené v pravom hornom rohu predsádky nálepkou: logo fondu a textom Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V súlade s projektom minimálne 20 % z pridelenej podpory sme vyčlenili na nákup kníh vydaných s podporou Fondu na podporu umenia a vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Projekt podporuje napĺňanie základnej funkcie Staromestskej knižnice – prístup k informáciám a informačným zdrojom pre všetky kategórie používateľov.

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri