Oficiálna web stránka InfoLib
[Zobrazuje sa alternatívna textová, blind friendly verzia stránky] Prejsť na grafickú verziu.


Titulok: Všade dobre, v knižnici najlepšie 2

Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na  Funkčné odkazy; Pätičku stránky.


Všade dobre, v knižnici najlepšie 2

18.05.2023
Nákup nábytku a zariadenia knižnice s podporou Fondu na podporu umenia.

Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne získala finančné prostriedky z Fondu na podpory umenia v celkovej hodnote 31 403,00 €. Z toho bolo 25 100,00 € z verejných zdrojov - z Fondu na podporu umenia a 6 303,00 € boli vlastné zdroje - spolufinancovanie KJSZ. Cieľom projektu bolo zmodernizovanie interiéru a redizajn interiérového vybavenia pobočky knižnice.Realizácia sa začala v auguste 2021 a ukončila sa v januári 2023. Vznikli veľkorysé priestory, v ktorých sme umiestnili fond odbornej literatúry účelne, je pohotovo dostupný a v ktorom sa používateľ dobre orientuje. Vo vstupnej hale sme umiestnili dva paravány, dve kreslá, vešiak a elegantné skrinky na kabáty a batožinu, hala slúži ako šatňa. V registračnej miestnosti sme upravili výpožičný pult, ktorý spĺňa požiadavku bezprostrednosti v  komunikácii s používateľom, zároveň je dostatočne veľký na prácu knihovníka. Tu sme umiestnili on-line kútik, kde na pracovnom stole môže používateľ pracovať s  dokumentami a zároveň pracovať aj s PC. Kútik poskytuje značné súkromie pre  prácu, čo používatelia veľmi oceňujú. V čitárni sme doplnili vybavenie o stoly a kreslá. Študovňa bola obohatená o nový účelový nábytok na knihy a periodiká. V celej pobočke sme umiestnili na pracovných stoloch stolné lampy.

 


Hlavné menu

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.


Funkčné odkazy


Naši partneri