Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška zástupcu firmy bez vystavovateľského stánku

 Logo INFOS 2017

39. medzinárodné informatické sympózium

25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

 ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA – ZÁSTUPCU KOMERČNEJ FIRMY
účasť bez vystavovateľského stánku s čiastočnou formou propagácie firmy

Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Priezvisko: 
Meno: 
Titul: 
Firma, spoločnosť
(názov a adresa)
Pracovné zaradenie: 
Telefón: 
E-mail: 
IČO:
DIČ: 
Bankové spojenie:
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte: platba v hotovosti.

Platba z účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého budú hradené Vaše účastnícke poplatky.
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.

Dôležité:
Pri platbe z účtu prosíme v správe pre prijímateľa uviesť Vaše meno – pre identifikáciu Vašej platby.

Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)
Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)


Doprava – INFOSbus 2017
INFOSbus vypravíme v prípade dostatočného záujmu.
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 25. 4. 2017 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 28. 4. 2017 o 12.00 hod.


ÚČASTNÍCKY POPLATOK

Účastník INFOS 2017 – zástupca komerčnej firmy: 200 Eur

 

účasť bez vystavovateľského stánku s čiastočnou formou propagácie firmy

Platba účastníckeho poplatku bude realizovaná:

 

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK


UBYTOVANIE

 

Objednávam ubytovanie:

24. 4. 25. 4. 26. 4. 27. 4.  

– v dvojposteľovej izbe: 45 EUR/os/noc

 

Uprednostňujem spolubývajúceho (meno, priezvisko)

– v jednoposteľovej izbe: 65 EUR/os/noc

 

Platba za ubytovanie bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK 


 

UPREDNOSTŇUJEM UBYTOVANIE V HOTELI

 

Hotel Academia 
Hotel Kontakt


STRAVA

 

Objednávam stravu:
Cena jedného obeda: 7 EUR
Cena jednej večere:   7 EUR


25. 4. (obed)   25. 4. (večera)
26. 4. (obed)   26. 4. (večera)
27. 4. (obed)   27. 4. (večera)
28. 4. (obed)

Objednávam vegetariánsku stravu:

Platba stravného bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK 


 

VEČERNÝ PROGRAM
Mám záujem o bezplatnú účasť na:

Firemný večer s tombolou (25. 4. 2017)Spoločenský večer RetroINFOS (26. 4. 2017)  

Astronomická prednáška / premietanie filmu mladých knihovníkov s diskusiou (27. 4. 2017)

ÚHRADA PREVODOM NA ZÁKLADE VYSTAVENEJ FAKTÚRY SSKK
V prípade, že požadujete vystavenie faktúry v zmysle Vašej objednávky na  vyplnenej prihláške, označte svoj záujem a faktúru Vám pošleme poštou.

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594
DIČ: 2020795678

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava, SR
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2528042017

TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov a knižníc: 24. 4. 2017
alebo do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:  

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri