Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška vystavovateľa INFOS 2017

 Logo INFOS 2017

39. medzinárodné informatické sympózium

25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA VYSTAVOVATEĽA

Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Názov firmy:
Adresa firmy:
Webová stránka firmy:
Kontaktná osoba firmy:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.
Platba z účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého budú hradené účastnícke poplatky za Vašu firmu.
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.
Meno a priezvisko účastníkov za firmu: 
Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)

Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)


Doprava – INFOSbus 2017
INFOSbus vypravíme v prípade dostatočného záujmu.
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 25. 4. 2017 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 28. 4. 2017 o 12.00 hod.


VYSTAVOVATEĽSKÝ STÁNOK
Cena vystavovateľského poplatku: 300 EUR
(vrátane internetového pripojenia)

 

– záväzne objednávame vystavovateľský stánok na
 sprievodnej odbornej výstave INFOS 2017

– požadujeme pripojenie vystavovateľského stánku
 na internet 

 

– máme záujem o krátku prezentáciu firmy počas
  Firemného večera s tombolou (25. 4. 2017)

REKLAMA v tlačenom programe INFOS 2017
pre každého účastníka sympózia
Cena 1 strany reklamy v tlačenom programe sympózia: 100 EUR

 

– záväzne objednávam reklamu v tlačenom programe INFOS 2017

– počet strán objednanej reklamy

REKLAMA na portáli InfoLib
Cena bannera na portáli InfoLib (apríl – december 2017): 150 EUR

– záväzne objednávame reklamný priestor na portáli InfoLib

ZVÝHODNENÁ REKLAMA
Zvýhodnená cena reklamy v tlačenom programe sympózia INFOS 2017
a súčasne na portáli InfoLib (apríl – december 2017): 200 EUR

 

– záväzne objednávame reklamu v tlačenom programe
 sympózia INFOS 2017 a súčasne reklamný priestor
 na portáli InfoLib (apríl – december 2017).

UBYTOVANIE
Objednávame ubytovanie v dvojposteľových izbách: 45 EUR/os/noc

 

Dátum/počet dvojposteľových izieb:

24. 4.       25. 4.
26. 4.        27. 4.

– mená ubytovaných v dvojposteľovej izbe
(meno, priezvisko)


Objednávame ubytovanie v jednoposteľových izbách: 65 EUR/os/noc

 

Dátum/počet jednoposteľových izieb:

24. 4.       25. 4.
26. 4.       27. 4.

– mená ubytovaných v jednoposteľovej izbe
(meno, priezvisko)


UPREDNOSTŇUJEM UBYTOVANIE V HOTELI

ACADEMIA  
KONTAKT      

STRAVA
Objednávame stravu:
Cena jedného obeda: 7 EUR 
Cena jednej večere:   7 EUR

 

Počet objednaných stravných jednotiek: 

25. 4. (obed)   25. 4. (večera)

26. 4. (obed)   26. 4. (večera)

27. 4. (obed)   27. 4. (večera)

28. 4. (obed)

Objednávame vegetariánsku stravu pre zástupcov firmy
uveďte počet záujemcov:

VEČERNÝ PROGRAM
Mám záujem o bezplatnú účasť na:

Firemný večer s tombolou (25. 4. 2017)
Počet zástupcov firmy
Spoločenský večer RetroINFOS (26. 4. 2017)  
Počet zástupcov firmy

Astronomická prednáška / premietanie filmu mladých knihovníkov s diskusiou (27. 4. 2017)
Počet zástupcov firmy

SPÔSOB PLATBY
Súčet všetkých poplatkov za objednané služby
a produkty sa zaväzujeme uhradiť:

 

– v hotovosti počas konania sympózia INFOS 2017 na základe
riadne vystaveného príjmového dokladu cez pokladňu SSKK

– bankovým prevodom na účet SSKK na základe faktúry, ktorú vystavíme po konzultácii
s Vami pred alebo počas konania sympózia.

Termín úhrady faktúry: do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.

 

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594
DIČ: 2020795678

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava, SR
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2528042017

TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov a knižníc: 24. 4. 2017
alebo do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri