Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška účastníka INFOS 2017

Logo INFOS 2017

39. medzinárodné informatické sympózium

25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA
Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Priezvisko:
Meno: 
Titul: 
Zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa:   
Pracovné zaradenie:   
Telefón:
E-mail:    

IČO:

DIČ:
Bankové spojenie:
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.
Platba z účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého budú hradené Vaše účastnícke poplatky.
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.
Dôležité:
Pri platbe z účtu prosíme v správe pre prijímateľa uviesť Vaše meno – pre identifikáciu Vašej platby.

Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)
Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)  


Doprava – INFOSbus 2017
INFOSbus vypravíme v prípade dostatočného záujmu.
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

Poprad – Stará Lesná dňa 25. 4. 2017 o 11.00 hod. 
Stará Lesná – Poprad dňa 28. 4. 2017 o 12.00 hod.   


ÚČASTNÍCKY POPLATOK
– individuálny člen SSKK: 50 EUR

Zľava 50% účastníckeho poplatku pre každého individuálneho člena SSKK.

Podmienkou je uhradený individuálny
poplatok SSKK za roky 2016 a 2017.
Úhrada členského poplatku SSKK bude možná pri registrácii na mieste konania INFOS 2017.

 

– ostatní účastníci sympózia: 100 EUR 

Platba účastníckeho poplatku bude realizovaná:

 

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK


UBYTOVANIE

 

Objednávam ubytovanie: 

24. 4. 25 4. 26. 4. 27. 4.  

– v dvojposteľovej izbe: 45 EUR/os/noc 

Uprednostňujem spolubývajúceho (meno, priezvisko)

– v jednoposteľovej izbe: 65 EUR/os/noc 

Platba za ubytovanie bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK 


STRAVA

 

Objednávam stravu:
Cena jedného obeda: 7 EUR
Cena jednej večere:  7 EUR 

25. 4. (obed) 25. 4. (večera)
  26. 4. (obed) 26. 4. (večera)
  27. 4. (obed) 27. 4. (večera)
  28. 4. (obed)

Objednávam vegetariánsku stravu:

Platba stravného bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK 


VEČERNÝ PROGRAM
Mám záujem o bezplatnú účasť na:
Firemný večer s tombolou (25. 4. 2017)


Spoločenský večer RetroINFOS (26. 4. 2017)  

Astronomická prednáška / premietanie filmu mladých knihovníkov s diskusiou (27. 4. 2017)

ÚHRADA PREVODOM NA ZÁKLADE VYSTAVENEJ FAKTÚRY SSKK
V prípade, že požadujete vystavenie faktúry v zmysle Vašej objednávky na  vyplnenej prihláške, označte svoj záujem a faktúru Vám pošleme poštou.

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594
DIČ: 2020795678

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava, SR
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2528042017

TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov a knižníc: 24. 4. 2017
alebo do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.
 

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:  

 

 

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri