Dátum: 30.04.2017
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Prihláška prednášateľa INFOS 2017

 Logo INFOS 2017

39. medzinárodné informatické sympózium

25. – 28. apríl 2017
Kongresové centrum SAV Academia, Stará Lesná – Vysoké Tatry

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA PREDNÁŠATEĽA

Údaje označené *hviezdičkou sú povinné
Po odoslaní prihlášky dostanete notifikáciu na Vašu mailovú adresu ako podklad pre platbu.

 
Priezvisko: 
Meno: 
Titul:
Zamestnávateľ, adresa zamestnávateľa:
Pracovné zaradenie:
Telefón:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.

Platba z účtu:
Číslo účtu v tvare IBAN, z ktorého budú hradené Vaše účastnícke poplatky.
Ak uprednostňujete platbu v hotovosti, do poľa zapíšte slovom: platba v hotovosti.

Dôležité:
Pri platbe z účtu prosíme v správe pre prijímateľa uviesť Vaše meno – pre identifikáciu Vašej platby.


Dátum príchodu: (dd.mm.rrrr)
Dátum odchodu: (dd.mm.rrrr)

 

 

ÚČASTNÍCKY POPLATOK vo výške: 100 EUR
hradí pre všetkých prednášateľov INFOS 2017 Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.
Potvrdení prednášatelia účastnícky poplatok nehradia.

Dôležitá informácia pre spoluautorov:
Nárok na odpustenie účastníckeho poplatku má 1 autor odborného príspevku, ostatní spoluautori hradia účastnícky poplatok v plnej výške.

 

Ak ste spoluautor, platba vášho účastníckeho poplatku bude realizovaná:

 

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK

 
  

ÚČASTNÍCKY POPLATOK SPOLUAUTORA

 

– individuálny člen SSKK: 50 EUR

Zľava 50% účastníckeho poplatku pre každého individuálneho člena SSKK.
Podmienkou zľavy je uhradený individuálny členský poplatok SSKK za roky 2016 a 2017.
Úhrada členského poplatku SSKK bude možná pri registrácii na mieste konania INFOS 2017.

 

– ostatní účastníci sympózia: 100 EUR

ZBORNÍK INFOS 2017
Súhlasím s uverejnením prezentácie online a plného textu môjho príspevku v elektronickom zborníku na portáli InfoLib.

 

 

Uveďte Váš súhlas / nesúhlas v tvare: áno / nie

Doprava – INFOSbus 2017
INFOSbus vypravíme v prípade dostatočného záujmu.
Objednávam bezplatnú autobusovú dopravu na trase:

 

Poprad – Stará Lesná dňa 25. 4. 2017 o 11.00 hod.
Stará Lesná – Poprad dňa 28. 4. 2017 o 12.00 hod.

   

UBYTOVANIE

 

Objednávam ubytovanie:

24. 4. 25. 4. 26. 4. 27. 4.  

– v dvojposteľovej izbe: 45 EUR/os/noc

Uprednostňujem spolubývajúceho (meno, priezvisko)

– v jednoposteľovej izbe: 65 EUR/os/noc

Platba za ubytovanie bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK

  

STRAVA

Objednávam stravu:
Cena jedného obeda: 7 EUR
Cena jednej večere:   7 EUR

 

25. 4. (obed)  25. 4. (večera)  
26. 4. (obed)  26. 4. (večera)  
27. 4. (obed)   27. 4. (večera) 
28. 4. (obed)  

Objednávam vegetariánsku stravu:

 

    

Platba stravného bude realizovaná:

– bankovým prevodom na účet SSKK
– v hotovosti na mieste konania cez pokladňu SSKK

   

VEČERNÝ PROGRAM
Mám záujem o bezplatnú účasť na:

Firemný večer s tombolou (25. 4. 2017)Spoločenský večer RetroINFOS (26. 4. 2017)  

Astronomická prednáška / premietanie filmu mladých knihovníkov s diskusiou (27. 4. 2017)

ÚHRADA PREVODOM NA ZÁKLADE VYSTAVENEJ FAKTÚRY SSKK

V prípade, že požadujete vystavenie faktúry v zmysle Vašej objednávky na vyplnenej prihláške, označte svoj záujem a faktúru Vám pošleme poštou.

ÚDAJE PRE BANKOVÝ PREVOD

Spolok slovenských knihovníkov a knižníc
Michalská 1, 814 17 Bratislava
Slovenská republika
IČO: 00178594
DIČ: 2020795678

Bankové spojenie:
VÚB, a. s., Poštová 1, Bratislava, SR
SWIFT: SUBASKBX
Číslo účtu: 69037012/0200
IBAN: SK36 0200 0000 0000 6903 7012
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol: 2528042017

TERMÍN PLATBY na účet Spolku slovenských knihovníkov a knižníc: 24. 4. 2017
alebo do termínu splatnosti na vystavenej faktúre SSKK.
 

ODOSLANIE PRIHLÁŠKY:

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri