Dátum: 15.07.2018
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Online Heritage

 

Zbierka / Collection Online Heritage
Vlastník / Owner Jewish National and University Library;
Typ zbierky / Type of Collection digitálna knižnica (main library)
Popis / Description Národná digitálna knižnica je voľne prístupná prostredníctvom internetu nielen v Izraeli, ale aj v celom svete. Existencia digitálnych kópií tiež znižuje potrebu používania originálov.

Tento projekt je časťou rozsiahlejšieho plánu vytvárania hybridnej kolekcie tlačených materiálov a elektronických prameňov, ktoré budú slúžiť potrebám vzdelávania a výskumu v Izraeli, a tiež v celom svete.
Odkaz / Link Odkaz na http://www.jnul.huji.ac.il/eng/digi_intro.html  http://www.jnul.huji.ac.il/eng/digi_intro.html
Kontakt / Contact Odkaz na http://www.jnul.huji.ac.il/eng/contacts.html  http://www.jnul.huji.ac.il/eng/contacts.html
Jazyk / Language hebrejský (HEB)
Predmet / Subject e-knihy; história; historické dedičstvo; knižná kultúra; kultúra; kultúrne dedičstvo; literatúra; literatúra židovská; monografie; národné programy digitalizácie; ochrana dokumentov; plné texty; plné texty; seriály; vzdelávanie; judaiká;

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri