Dátum: 15.07.2018
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Digitalizované dokumenty ÚK SAV

Zbierka / Collection Digitalizované dokumenty ÚK SAV
Vlastník / Owner Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Typ zbierky / Type of Collection digitálna knižnica (main library)
Popis / Description Digitalizované rukopisy, staré a vzácne tlače z Lycealnej knižnice v Bratislave, ktorú spravuje Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied.
Na stránke nájdete aj zdigitalizované mikrofilmy.
Odkaz / Link Odkaz na http://oldbooks.savba.sk/digi/  http://oldbooks.savba.sk/digi/
Kontakt / Contact Odkaz na http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=org-spec&institute_no=70&action=users  http://www.sav.sk/?lang=sk&charset=&doc=org-spec&institute_no=70&action=users
Jazyk / Language slovenský (SLO)
Predmet / Subject e-knihy; historické dedičstvo; inkunábuly; knižná kultúra; kultúrne dedičstvo; literatúra; mapy; mikrofilmy; ochrana dokumentov; Slovensko; rukopisy; tlače; tlače staré; tlače vzácne;

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri