Dátum: 15.11.2018
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Krajská pobočka SSKK Bratislavského kraja

Logo Spolku slovenských knihovníkov a knižníc

Michalská 1, 814 17 Bratislava, Slovenská republika

 

Predsedníčka KP SSKK – Bratislava na obdobie 2014 –2018

Daniela Tóthová, Mgr.
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Holubyho 5, 902 01 Pezinok
033/641 23 15
daniela.tothova@kniznicapezinok.sk 

Členovia výboru

Čechvalová Lenka, Mgr., Staromestská knižnica,  
Faklová Anna, PhDr., Slovenské centrum dizajnu,
Kuzma Peter, Mgr., Knižnica Ružinov,  
Matúšková Jana, PhDr., Univerzitná knižnica v Bratislave,
Mlejová  Helena  Mgr., Mestská Knižnica v Bratislave,  
Némethyová Janka, CVTI SR,
Sliacky  Michal, Mgr., CVTI SR,   
Špániová Marta, Mgr., PhD., KKIV FiF UK Bratislava,

          Adresár členov výboru KP SSKK na stiahnutie

          Platba členského príspevku SSKK    

 

 

Plán práce KP SSKK Bratislava na rok 2017  

Zápisnica zo stretnutia výboru KP SSKK Bratislava, 2. 3. 2017  

Zhrnutie činnosti KP SSKK BA za rok 2017 

 

Archív


Návrh plánu činnosti KP SSKK Bratislava na rok 2016

Prehľad činností v roku 2016

6. 12. 2016
Mikulášske stretnutie
Spomienky pani Kalinovej 
Uvedenie PhDr. Dariny Horákovej do "Knihovníckej siene slávy"  

13. 5. 2016
Exkurzia do knižníc Zlína  

6. 4. 2016
Seminár ..aby nám deti rady čítali – seminár


Uskutočnené podujatie v roku 2015

27. 11. 2015
Seminár ...aby nám deti radi čítali 

15. 12. 2015
Predvianočné posedenie
Uvedenie Ing. Alojza Androviča, PhD. do "Knihovníckej siene slávy"      

 

Plán činnosti KP SSKK na rok 2014

12. 6. 2014
KP SSKK Bratislavského kraja uskutočnila 12. júna 2014 exkurziu do historickej knižnice rodu Apponnyiovcov v Oponiciach a do Univerzitnej knižnice Univerzity Konštantína Filozofa. Správa z exkurzie a fotogaléria

18. 2. 2014
V Univerzitnej knižnici v Bratislave sa konalo Fašiangové stretnutie členov KP SSKK Bratislavského kraja. Na stretnutí bola zahájená Knihovnícka sieň slávy a ako prvú sme do nej uviedli PhDr. Sylviu Neisser-Kováčovú.
Správa zo stretnutia + foto
Viac fotografií nájdete na Facebooku pod skupinou SSKK Bratislavský kraj

15. 1. 2014
Krajská pobočka SSKK Bratislavského kraja v spolupráci s UKB usporiadala dňa 15. 1. 2014 seminár na tému "Ochrana osobných údajov v knižniciach“.
Podujatia sa zúčastnili knihovnícky pracovníci zo 17 knižníc rôznych typov. Prednášal Ing. Roman Leskovský z firmy N3Net. Podujatie bolo medializované na portáli Infolib. PhDr. Anna Faklová – odborný garant za KP SSKK.Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2012

1. Podpora NsA pre členské knižnice SSK v BA kraji – marec

2. Exkurzia do knižníc vo Varšave – máj,
    exkurzia sa uskutočnila v dňoch 9. – 11. mája 2012, správa, fotogaléria

3. Vzdelávacie aktivity: úvod do problematiky EIZ (termíny podľa záujmu knižníc)

4. Knihovnícke hry zdatnosti – september

5. Predvianočné posedenie – december

 

Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2011

1. Podpora členských knižníc  SSK KP BK pri realizácii podujatia Noc s Andersenom (marec – apríl 2011) 

2. Poznávacie zájazdy do knižníc :  
     Nationalbibliothek Wien
     Stadtbibliothek Wien
     KP SSK Bratislava zorganizovala exkurziu do viedenských knižníc dňa 16. 6. 2011. Info o exkurzii

      Knihovna  J. Mahena Brno
      Moravská zemská  knihovna Brno
      KP SSK Bratislava zorganizovala exkurziu do brnenských knižníc dňa 21. 9. 2011. Info o exkurzii        

3. Vzdelávacie aktivity:
       Marketing v knižniciach 
       Firemná kultúra
       Seminár v k využívaniu databáz pre verejné knižnice (orientačné termíny: jún – november 2011) 
       Odborný seminár Biblioterapia a jej využitie v knihovníckej praxi Pozvánka, Fotogaléria

4. Knihovnícke hry zdatnosti (september 2011) 

5. Vianočné posedenie KP SSK
        Výročné zasadnutie Bratislavskej pobočky SSK, 14. 12. 2011, Fotogaléria     

 

Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2010

Výročné zasadnutie SSk Bratislavského kraja 2010
Termín: 15. 12. 2010
Kde:Univerzitná knižnica, Ventúrska, Bratislava
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji
Správa

Psychologický tréning zameraný na špecifiká práce s detským čitateľom 
II. časť- nácvik modelových situácií
Termín: 8. 11. 2010
Kde: Bratislava, Knižnica – Nové Mesto
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji

Poznávacia exkurzia do Viedne
Termín: 27. 10. 2010
Kde: Rakúska národná knižnica a Hauptbücherei Wien
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji
Pár slov a fotogaléria

Psychologický tréning zameraný na špecifiká práce s detským čitateľom 
Termín: 9. 9. 2010
Kde: Bratislava, Knižnica – Nové Mesto
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji

 

Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2009

Výročné zasadnutie SSK Bratislavského kraja 2009
Termín: 24. 11. 2009
Kde: Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji
Pozvánka + program
Fotogaléria ocenených
Správa výboru SSK Bratislavského kraja
Správa o hospodárení

Jednodňový poznávací zájazd do Budapešti – Návšteva Mestskej knižnice v Budapešti s odborným výkladom
Termín: 24. september 2009
Cesta vlakom z Bratislavy do Budapešti
Podujatie organizuje KP SSK BK.
Zodp. DR. Sylvia Kováčová

Praktický výcvik asertívnej komunikácie
Termín: jeseň 2009
Prednášateľ: Mgr. Jana Vozníková
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji
Seminár určený pre cca 20 účastníkov!

Verbálna a neverbálna komunikácia
Termín: 25. 5. 2009 od 9.00 do 12.00 hod.
Miesto konania: Knižnica Bratislava Nové Mesto, Pionierska 12, 831 02 Bratislava 3
Prednášateľ: Mgr. Jana Vozníková
Organizátor: KP SSK v Bratislavskom kraji
Seminár určený pre cca 20 účastníkov

„Noc s Andersenom“
Termín:  3. 4. 2009
Finančná a materiálna podpora verejných knižníc z kraja, ktoré sa zúčastňujú podujatia

Tvorba webových stránok
Termín: 7. 3. 2009
Podujatie organizuje KP SSK BK v spolupráci s Centrom VTI SR
Zodp. PhDr. Danka Birová

 

Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2007

Výročné zasadnutie SSK BA 2007 12. decembra 2007 v priestoroch Ministerstva kultúry na Bielej ulici v Bratislave
Fotogaléria 

Vízia knižnice-výstava.
Nová architektúra pre knižnice – výstava. Univerzitná knižnica Bratislava v  spolupráci s KP SSK BK a Goetheho inštitútom. 18.4.-4.5. 2007. Zodp. S.Kováčová.
Pozvánka, Fotogaléria 

Nové nemecké a americké knižnice.
Poznatky zo zasadnutia IFLA v Berlíne a z pracovnej cesty po nemeckých knižniciach
30.4.2007 v Univerzitnej kniznici. Referentky: Ing.S.Stasselová, Mgr.M.Lopušanová.
Zodp. S. Kováčová
PozvánkaFotogaléria 

Katalogizácia v 21. storočí, prednáška
UKB, Bratislava, 4. apríla 2007. Informácia z medzinárodnej konferencie o  katalogizácii, ktorá sa uskutočnila vo februári 2007 v Reykjaviku. Prezentácia

Nové vlny v knižničných službách – e-služby.
31. 1. 2007, Univerzitná knižnica v Bratislave v spolupráci s KP SSK BK
Zodp. Mgr. Jana Jelínková

Knihovnícka poškola SSK – 2. ročník
Cyklus 4 školení v Univerzitnej knižnici
Univerzitná knižnica v spolupráci s KP SSK BK. Zodp. Mgr.Jana Jelínková

Office / Kancelaria v počítači / e-kancelárske zručnosti
    1. časť : Word; resp. písanie textových súborov (doc, rtf, txt - výhody jednotlivých formátov)
    2. časť : Excel (tabuľky - všetko čo sa dá robiť v exceli - predpokladá aspoň trojmesačnú
                 prípravu, vedieť spraviť základnú tabuľku a pod.)
    3. časť : Power Point (prezentácie) príp. Picture Manager a Publisher
    4. časť : všetky ďalšie možnosti (Picture Manager, Front-Page - tvorba statických stránok, 
                 Publisher - tvorba zborníkov, článkov, prezentácii, pozvánok, vizitiek a pod.;)

 

Plán činnosti KP SSK Bratislava na rok 2006

Výročné zasadnutie Krajskej pobočky Bratislavského kraja Spolku slovenských knihovníkov
sa konalo 6. decembra 2006 v Artotéke Mestskej knižnice na Kapucínskej ulici v Bratislave.
Pozvánka, Fotogaléria

Bibliothekseinrichtung Lenk, prezentácia produkcie nemeckej firmy na zariaďovanie knižníc
9. 11. 2006, Univerzitná knižnica v Bratislave
V priestoroch Univerzitnej knižnice sa paralelne uskutočnila aj výstava knižničného nábytku
firmy Bibliothekseinrichtung Lenk.

Ochrana písomného kultúrneho dedičstva - národná úloha v európskom rámci
16. 5. 2006, Univerzitná knižnica Bratislava
Fotogaléria

Hodnotenie pôvodnej slovenskej tvorby literatúry pre deti a mládež
23. 3. 2006 organizovala Bibiana v spolupráci s KP SSK BK v Slovenskom rozhlase.

Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
Seminár pre pracovníkov knižníc Bratislavského kraja, Mestská knižnica v Bratislave, 15. 3. 2006

Materiály zo seminára:
Výklad k podprahovým zákazkám a zákazkám s nízkymi hodnotami
Postup podprahovej zákazky s výzvou na predloženie
ponuky § 99 a 101 zák. č. 25/2006 Z.z.
Postup v podprahovej metóde s výzvou na 
rokovanie § 99, 100 ods. 2 a § 101

Konfliktné situácie pri práci s čitateľom a ich riešenie
sociálno-psychologický výcvik, Univerzitná knižnica v Bratislave, 28. 2. 2006

Digitalizácia je dnes "in"
seminár, Univerzitná knižnica v Bratislave, 23. 2. 2006

Knihovnícka poškola SSK – Ako hľadať informácie v e-zdrojoch
Cyklus 4 školení apríl – december 2006 v Univerzitnej knižnici
Univerzitná knižnica v spolupráci s KP SSK BK


________________________________________________________________

 Občasník knihovníkov Bratislavského kraja

Občasník knihovníkov Bratislavského kraja
bulletin Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov – Bratislava

 

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri