Dátum: 26.11.2020
  • Tlačiť stránku
  • Archívny InfoLib
  •  
  •  
  • rss

Spät

Verejná knižnica Mikuláša Kováča - výberové konanie

19.11.2020
Pozícia: vedúci/vedúca Útvaru technicko-ekonomických činností

Verejná knižnica Mikuláša Kováča vyhlasuje 

výberové konanie na pozíciu:
Vedúci/Vedúca Útvaru technicko - ekonomických činností

Termín ukončenia výberového konania: 11.12.2020
Viac infomácií na stránke Ponuky, resp. na webe knižnice: 

https://www.vkmk.sk/oznamy/oznam-vyberove-konanie-na-veduceho-veducu-utvaru-technicko-ekonomickych-cinnosti.html

Informácie pre

Trendy v oblastiach

Prečítajte si

Anketa

Info mailom

Napíšte Vašu e-mailovú adresu a budete dostávať pravidelné správy z InfoLib.

Spät

Naši partneri